کارگاهها : . برگزاری کارگاه

 | تاریخ ارسال: 1400/11/18 | 
عنوان کارگاه: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با کتابخانه مرکزی و شیوه دسترسی به منابع اطلاعاتی  چاپی و الکترونیکی             
مدرس: مریم بنی صفار 
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸         
مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی                 
گروه هدف: دانشجویان                                                                                                                                        لینک ثبت نام
ظرفیت: نفر
 
عنوان کارگاه: مدیریت منابع علمی                
مدرس: دکتر محمدرضا هنرور، دکتر مسعود محمدی، دکتر عبدالحلیم رجبی
زمان برگزاری: ۱۴۰۱/۱۱/۲۰         
مکان برگزاری: وبینار                
گروه هدف: کتابداران و کارشناسان پژوهشی                                                                                                                                          لینک ثبت نام
ظرفیت: نفر
 
عنوان کارگاه: مدیریت منابع علمی                
مدرس: مریم بنی صفار
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷         
مکان برگزاری: وبینار                
گروه هدف: کتابداران و کارشناسان پژوهشی                                                                                                                                          لینک ثبت نام
ظرفیت: نفر
  
عنوان کارگاه: جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی                 
مدرس: دکتر مسعود محمدی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲         
مکان برگزاری: وبینار                
گروه هدف: کتابداران و کارشناسان پژوهشی                                                                                                                                          لینک ثبت نام
ظرفیت: نفر
  
عنوان کارگاه: جستجوی مقدماتی در بانک های اطلاعاتی                 
مدرس: دکتر مسعود محمدی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۸/۱۹        
مکان برگزاری: وبینار                                                                                                                                            لینک ثبت نام
گروه هدف: کتابداران و کارشناسان پژوهشی  
عنوان کارگاه: جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی                 
مدرس: دکتر مسعود محمدی
زمان برگزاری: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱         
مکان برگزاری: وبینار                
گروه هدف: کتابداران و کارشناسان پژوهشی                                
ظرفیت: نفر
              
                                                                                                                                                           محتوای آموزشی    
عنوان کارگاه: علم سنجی                  
  مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی 

زمان برگزاری:
۱۳۹۹/۶/۲۳                                    مکان برگزاری: به صورت وبینار
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران                                   
ظرفیت: نفر                                                                                                                           ثبت نام                               محتوای آموزشی
عنوان کارگاه: ترجمان دانش                   
  مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی و سرکار خانم میرکریمی 

زمان برگزاری:
۱۳۹۹/۶/۱۸                                    مکان برگزاری: به صورت وبینار
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران                                   
ظرفیت: نفر                                                                                                                           ثبت نام                               محتوای آموزشی
عنوان کارگاه: Systematic Review طرح پرسش مروری/ روش های جستجو                     
  مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی

زمان برگزاری:
۱۳۹۹/۵/۲۹                                    مکان برگزاری: به صورت وبینار
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران                                   
ظرفیت: نفر                                                                                                                           ثبت نام                               محتوای آموزشی
عنوان کارگاه:  رفرنس نویسی Zotero                      
  مدرس: آقای دکتر هنرور 

زمان برگزاری:
۱۳۹۹/۵/۴                                    مکان برگزاری: به صورت وبینار
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران                                   
ظرفیت: نفر                                                                                                                           ثبت نام                               محتوای آموزشی
عنوان کارگاه:   رفرنس نویسی(End note/ Mendely)                      
  مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی 

زمان برگزاری:
۱۳۹۹/۴/۱۱                                   مکان برگزاری: به صورت وبینار
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران                                   
ظرفیت: نفر                                                                                                                           ثبت نام                               محتوای آموزشی
عنوان کارگاه:  جستجوی شواهد علمی در مواجهه با بحران کووید ۱۹                       
  مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی 

زمان برگزاری:
۱۳۹۹/۲/۲۲                                   مکان برگزاری: به صورت وبینار
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران                                   
ظرفیت: نفر                                                                                                                           ثبت نام                               محتوای آموزشی
عنوان کارگاه:  کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعات بالینی                                                                   مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی 
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ و۱۳۹۸/۱۲/۰۵                                                                مکان برگزاری: سالن کنفرانس بیمارستان شهید صیاد شیرازی
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران   
ظرفیت:۳۰۰ نفر                                                                                                                     ثبت نام                                اسلایدهای آموزشی
عنوان کارگاه: جستجوی پیشرفته در بانک های اطلاعاتی                                                                   مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی 
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ و۱۳۹۸/۰۶/۳۱                                                                مکان برگزاری: سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کتابداران   

ظرفیت: ۵۰ نفر                                                                                                                     ثبت نام                          اسلایدهای آموزشی
عنوان کارگاه: جستجوی منابع الکترونیک                                                            مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی 
زمان برگزاری: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹                                                                                        مکان برگزاری: مرکز اطلاعات علمی الکترونیک کتابخانه مرکزی  
ظرفیت: ۵۰ نفر                                                                                                                                      ثبت نام     اسلایدهای آموزشی 
عنوان کارگاه: نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)                                                               مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی 
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۰۴                                                                                          مکان برگزاری: سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی 
ظرفیت: ۵۰ نفر                                                                                                                                      ثبت نام
عنوان کارگاه: جستجوی پیشرفته                                                                                             مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی 
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱                                                                                               مکان برگزاری: سالن منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی 
ظرفیت: ۱۵ نفر                                                                                                                                         اسلایدهای  آموزشی
عنوان کارگاه: جستجو در بانک اطلاعاتی WOS                                                                       مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی 
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷                                                                                            مکان برگزاری: سالن منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی 
ظرفیت: ۱۵ نفر                                                                                                                                             اسلایدهای آموزشی
عنوان کارگاه: جستجو در بانک اطلاعاتی Scopus                                                                                  مدرس: خانم فهیمه شیخ ویسی 
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰                                                                                          مکان برگزاری: سالن منابع الکترونیک کتابخانه مرکزی 
ظرفیت: ۱۵ نفر                                                                                                                                          اسلایدهای  آموزشی
عنوان کارگاه: سامانه نوپا                                                                                                         مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی
زمان برگزاری: ۲۱/۰۹/۱۳۹۷                                                                                                  مکان برگزاری: بیمارستان طالقانی
ظرفیت: ۱۵ نفر
عنوان کارگاه: نرم افزار رفرنس نویسی Endnote                                                         مدرس:خانم مریم بنی صفار 
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۰۷/۳۰                                                                                      مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی
عنوان کارگاه: جستجوی منابع در Scopus و Science Direct                               مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی
زمان برگزاری:۱۳۹۷/۰۵/۲۲                                                                               مکان برگزاری: بیمارستان ۵ آذر
ظرفیت: ۱۵ نفر
عنوان کارگاه: جستجوی منابع در    pubmedو   Google Scholar                     مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی
زمان برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۱۵                                                                           مکان برگزاری: بیمارستان ۵ آذر
ظرفیت: ۱۵ نفر
عنوان کارگاه: جستجو در منابع الکترونیک                                                               مدرس: آقای دکتر مسعود محمدی
زمان برگزاری: ۰۸/۰۵/۱۳۹۷                                                                                 مکان برگزاری: بیمارستان ۵ آذر
ظرفیت: ۱۵ نفر
عنوان کارگاه: نرم افزار رفرنس نویسی Mendeley                                                            مدرس: خانم فهیمه شیخ ویسی
زمان برگزاری: ۱۳/۰۸/۱۳۹۷                                                                                            مکان برگزاری: کتابخانه مرکزی
ظرفیت: ۱۵ نفر
کارگاه جستجوی منابع الکترونیک                 
مدرس: جناب آقای مسعود محمدی 
آخرین مهلت ثبت نام : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
زمان برگزاری :۱۳۹۷/۰۲/۱۸                                                                         مکان برگزاری:مرکز اطلاعات علمی الکترونیک کتابخانه مرکزی
ظرفیت:۱۵ نفر                                                                                             ثبت نام                                                                                  
                                                         

دفعات مشاهده: 3231 بار   |   دفعات چاپ: 350 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کتابخانه مرکزی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | digital library

Designed & Developed by : Yektaweb