پیام خود را بنویسید

اخبار شبکه بهداشت آزادشهر2 : کمیته برون بخشی چهارشنبه سوری

 | تاریخ ارسال: 1396/12/8 | 
با نزدیک شدن به پایان سال و چهارشنبه آخر سال کمیته برون بخشی و ایمن سازی و ایجاد امنیت بیشتر بامدیریت دکتر گلزاری و کارشناسان مرکز بهداشت آزادشهر و کارشناسان ادارات دیگر شهرستان مورد بحث تبادل قرار گرفت.