پیام خود را بنویسید

اخبار : کارگروه سلامت و امینت غذایی آزادشهر

 | تاریخ ارسال: 1396/11/28 | 
هفتمین جلسه کارگروه سلامت و  امنیت غذایی در سالن اجتماعات فرمانداری به ریاست حسینی فرماندار آزادشهر و دکتر گلزاری دبیر جلسه و سایر اعضای کارگروه با موضوع ارائه گزارش از کنترل اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهر و هفته بازار و هفته ملی سلامت مردان و کمیته بهداشت و پیشگری و توانمند سازی سالمندان برگزار شد.