پیام خود را بنویسید

اخبار شهرستان آزادشهر : نشست رئیس مرکز بهداشت با اتحادیه خبازان شهرستان

 | تاریخ ارسال: 1396/11/23 | 
نشست رئیس مرکز بهداشت با اتحادیه خبازان که در اتحادیه شهرستان آزادشهر انجام شد. در این نشست کارشناسان فرمانداری و صنعت و معدن حضور داشتند که در مورد خبازان بحث و تبادل نظر کردند و در پایان مقرر شد که به مشکلات آنها رسیدگی شود.