-->

آئین نامه اداری،استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها : آئین نامه اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1396/11/23 | 
فایل پیوست:
آئین نامه اداری،استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها
 
 
اصلاحیه ( مشترک برای دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور )
 
آیین ­نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
ردیف شرح قبل از اصلاح بعد از اصلاح مستند آدرس در کتاب
1 ماده ۱۸،
الحاق تبصره ۹
-  
تبصره ۹- به بورسیه‌های وزارت متبوع که متعهد خدمت به مؤسسه‌های وابسته می‌باشند پس از اتمام تحصیلات و استخدام به صورت هیأت علمی در مؤسسه و از تاریخ تصویب این تبصره تا ۳ پایه ترفیع تعلق می‌گیرد.
 
بند ۳ جلسه 8/6/95
هیأت امناء دانشگاه
۱۲۹
2 ماده ۲۱،
اصلاح بند (د) تبصره ۲
به اعضای هیأت علمی که موفق به اخذ گواهینامه طی دوره MPH یا M-Phil می‌شوند، یک پایه ترفیع تعلق می‌گیرد. د- به اعضای هیأت علمی که موفق به اخذ گواهینامه دوره MPH یا مدرک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، به عنوان مدرک دوم شده یا می‌شوند یک پایه ترفیع تعلق می‌گیرد. به اعضای هیأت علمی شاغل در مؤسسه که قبل از تاریخ تصویب این بند گواهینامه یا مدرک فوق‌الذکر را اخذ نموده‌اند پایه مربوطه صرفاً از تاریخ تصویب این بند تعلق خواهد گرفت. بند ۳ جلسه 8/6/95
هیأت امناء دانشگاه
۱۳۰
3 ماده ۲۱، افزودن بند "ط" - بند "ط" - دو پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که موفق به ورود به فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI می‏شونداعطا میشود. مشمولین بندهای "ب"، "ج"، "د"، "ز" و "ط" این ماده فقط یک نوبت از این مزایا در طول خدمت برخوردار می‌شوند.
اجرای این بند منوط به محاسبه، پیش بینی و تأمین بار مالی ناشی از آن در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مؤسسه است.
بند ۷ جلسه
2/2/96
هیأت امناء دانشگاه
۱۳۲
4 ماده ۵۰ ‌ اصلاح تبصره ........ یک و دو دهم برابر ضرایب  مصوب ........ با افزایش میزان ضرایب فوق العاده جذب و فوق العاده مخصوص اعضای هیات علمی که به صورت تمام وقت جغرافیایی فعالیت می نمایند (موضوع تبصره ماده 50 آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی)از 2/1 به 6/1 از تاریخ1/10/93 و از محل اعتبارات مربوطه موافقت گردید . سایر مفاد تبصره مذکور کماکان به قوت خود باقیست. بند 16 جلسه 19/8/93
هیأت امناء دانشگاه
۱۴۴
5 ماده ۵۸
اصلاح متن
... به گروه‌های آموزشی بالینی پرداخت می‌شود ...
 
۵/۲% از محل سهم اعتبارات طرح نظام نوین اداره بیمارستانی در اختیار رئیس مؤسسه به گروه‌های آموزشی پرداخت می‌شود تا بر اساس شاخص‌های مورد نظر گروه، به اعضای هیأت علمی فعال در آموزش و پژوهش با اولویت اعضای هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی پرداخت گردد. بند ۳ جلسه 8/6/95
هیأت امناء دانشگاه
۱۴۷
6 ماده ۷۲
اصلاح متن
مؤسسه مکلف است هر یک از اعضای هیأت علمی را که به سن ۶۵ سال تمام رسیده باشند یا سی سال خدمت داشته باشند، بازنشسته نماید. مؤسسه مکلف است در مورد بازنشستگی اعضای هیأت علمی با توجه به مرتبه علمی عضو هیأت علمی، رأساً ‌و بدون تقاضای وی به شرح ذیل اقدام نماید:
الف- مرتبه مربی آموزشیار، مربی، استادیار آموزشی یا پژوهشی با ۶۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول و یا سی سال سابقه خدمت قابل قبول
مؤسسه می‌تواند با درخواست کتبی فرد و تأیید هیأت ممیزه مؤسسه، بازنشستگی عضو هیأت علمی با مرتبه مربی و استادیار آموزشی یا پژوهشی را تا ۳۵ سال سابقه خدمت به تعویق اندازد.
ب- مرتبه دانشیار آموزشی یا پژوهشی با ۶۵ سال سن و حداقل سی سال سابقه خدمت قابل قبول
مؤسسه می‌تواند با درخواست کتبی فرد و تأیید هیأت ممیزه مؤسسه، بازنشستگی عضو هیأت علمی با مرتبه دانشیار آموزشی یا پژوهشی را تا ۳۵ سال سابقه خدمت به تعویق اندازد.
ج- مرتبه استاد آموزشی یا پژوهشی با ۷۰ سال سن
این دسته از اعضاء در صورت نداشتن ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول، می‌توانند با تأیید هیأت ممیزه مؤسسه تا رسیدن به ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول، خدمت نمایند.
بند ۳ جلسه 8/6/95
هیأت امناء دانشگاه
۱۵۰
7 ماده ۷۲
اصلاح تبصره ۱
مؤسسه می تواند در مواردی که استفاده از خدمات علمی هر یک از اعضای هیأت علمی با مرتبه دانشیاری واستاد تمامی ضروری باشد تا ۷۰ سالگی از خدمات آنان استفاده نماید. ادامه خدمت نامبردگان پس ازسن ۷۰سالگی به پیشنهادرییس موسسه وتایید هیأت امناء امکان پذیرمی باشد. مؤسسه می‌تواند اعضای هیأت علمی خود با مرتبه دانشیار و استاد که حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول دارند را در صورت تقاضای کتبی آنان بازنشسته نماید. بند ۳ جلسه 8/6/95
هیأت امناء دانشگاه
۱۵۰
8 ماده ۷۲
اصلاح شماره تبصره ۲
- شماره تبصره ۲ ماده ۷۲ به تبصره ۳ اصلاح گردید. بند ۳ جلسه 8/6/95
هیأت امناء دانشگاه
۱۵۰
9 ماده ۷۲
الحاق تبصره ۲
- تبصره ۲- مؤسسه می‌تواند در صورت نیاز به خدمات عضو هیأت علمی با مرتبه استادی و با سن ۷۰ سال تمام، مشروط به درخواست مکتوب عضو و موافقت رئیس مؤسسه، موعد بازنشستگی وی را حداکثرتا سقف ۵ سال در صورت تایید در هیأت ممیزه مؤسسه با اخذ موافقت هیأت امنای مؤسسه به تعویق اندازد. رئیس مؤسسه گزارش بکارگیری این گونه افراد را به صورت سالیانه به هیأت امناء ارائه نماید. بند ۳ جلسه 8/6/95
هیأت امناء دانشگاه
۱۵۰
10 ماده ۷۵
اصلاح متن و الحاق یک تبصره
مؤسسه می‌تواند اعضای هیأت علمی خود را که دارای حداقل ۲۵ سال سنوات خدمت و حداقل۶۰ سال سن هستند با تقاضای عضو یا رأساً با تصویب شورای مؤسسه، بازنشسته نماید. ماده ۷۵-مؤسسه می‌تواند با تقاضای بازنشستگی اعضای هیأت علمی خود که دارای حداقل ۶۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول هستند، براساس مقررات مربوط با ۲۵ روز حقوق پس از تصویب آن در کمیته‌ای مرکب از معاون آموزشی، ‌معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون درمان و یکی از اعضای هیأت علمی مؤسسه با مرتبه دانشیار و بالاتر به انتخاب رئیس مؤسسه موافقت نماید.
تبصره- شرط سنی مزبور برای متصدیان مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال کمتر می‌باشد و برای زنان منظور نمی‌گردد.
بند ۳ جلسه 8/6/95
هیأت امناء دانشگاه
۱۵۱
 
 

دفعات مشاهده: 2399 بار   |   دفعات چاپ: 124 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA

لینک های ویژه

 • AWT IMAGE
 • AWT IMAGE
 • AWT IMAGE
 • AWT IMAGE
 • AWT IMAGE

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 4980 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 671 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 24010814 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 693 بازدید
 • آخرین بروزرسانی:1398/9/19

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به هیئت امنا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | heiat omana

Designed & Developed by : Yektaweb