پیام خود را بنویسید

اخبار : ویزیت رایگان به مناسبت 22 بهمن در نگین شهر آزادشهر

 | تاریخ ارسال: 1396/11/23 | 
به مناسبت 22 بهمن تیم پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آزادشهر در نگین شهر ویزیت رایگان به همراه دارو و گرفتن فشار خون و تست قند خون انجام دادند.