پیام خود را بنویسید

اخبار شهرستان آزادشهر : ویزیت رایگان به مناسبت 22 بهمن به روستای آقچلی قرخلر

 | تاریخ ارسال: 1396/11/16 | 
به مناسبت 22 بهمن ویزیت رایگان به همراه دارو و گرفتن فشار خون و تست قند خون توسط تیم پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آزادشهر در این روستا انجام شد.