پیام خود را بنویسید

مراکز تحقیقاتی : مراکز تحقیقاتی

 

 

  مراکز و پایگاههای اطلاع رسانی

آدرس مراکز و پایگاههای اطلاع رسانی
http://www.Freemedicaljournals.com سایت مجلات مجانی پزشکی

 http://www.hic.hbi.ir

پایگاه اطلاع رسانی عرضه اطلاعات پزشکی
http://www.irandoc.ac.irمرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
http://www.npjm.org

  نوین پزشکی

http://www.nli.ir کتابخانه ملی ایران
http://www.sci.or.ir مرکز آمار ایران
http://www.iaeh.org انجمن علمی بهداشت محیط ایران
http://www.hbi.ir/hosting/sicr مرکز تحقیقات سرطان در شیراز
http://www.hbi.ir/hosting/tb_darc/index.htm مرکز تحقیقات علوم کاربردی دارویی تبریز
http://www.hbi.ir/hosting/m_medplant/INDEX.htm مرکز تحقیقات دارو سازی بوعلی مشهد
http://www.imp.irost.net/ پژوهشکده گیاهان دارویی
http://www.hbi.ir/bsi/INDEXf.htm انحمن بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران
http://www.hbi.ir/hosting/nursing/index.htm سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
http://www.hbi.ir/hosting/IRSPP/index.html انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
http://www.hbi.ir/isia/ انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
http://www.airsm.hbi.ir/airsm3.htm انجمن رزیدنت های پزشکی اجتماعی در ایران
http://www.hbi.ir/hosting/bioterrorism/LIBRARY.htm جنبه های پزشکی و بهداشتی بیو تروریسم
http://www.hbi.ir/hosting/disasters/default.htm مرکز اطلاع رسانی کمیته فرعی - تخصصی بهداشت و درمان کاهش اثرات بلایای طبیعی
http://www.hbi.ir/hosting/ihf/ihf.htm بنیاد قلب ایران
http://www.hbi.ir/ihhp/ برنامه بین المللی کنترل وجلوگیری از بیماریهای قلبی در ایران
http://www.rcgld.org/farsi/index.htm مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
http://www.hbi.ir/hosting/shb_nrc/Default.htm مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
http://www.hbi.ir/hosting/shb_frc/index.htm انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
http://www.yazdivf.org مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری یزد
http://www.hbi.ir/hosting/referance/findex.htm آزمایشگاه های رفرانس ایران
http://www.hbi.ir/hosting/dpic/index.htm مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم وزارت بهداشت
http://www.hbi.ir/hosting/bt_pasteur/index.htm مرکز تحقبقات بیو تکنولوژی انستیتو پاستور ایران
http://www.hbi.ir/hosting/t_valiasr/persian/f_index.html مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر
http://www.hbi.ir/hosting/shb_drc/index.html مرکز تحقیقات دندانپزشکی ایران
http://www.royaninstitute.org/ مرکز تحقیقات ناباروری رویان
http://www.pasteur.ac.ir/ مرکز تحقیقات انستیتو تحقیقات پاستور ایران
http://www.erc-iran.com/farsi/index.htm مرکز تحقیقات غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
http://www.hbi.ir/hosting/kr_nerve/index.htm مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان
http://www.endocrineweb.org مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران
http://www.hbi.ir/hosting/ir_cochlea/persian/f_cochleaimplnt.htm مرکز کاشت حلزون شنوایی ایران
http://www.hbi.ir/hosting/t_horc/persian/f-index.htm مرکز تحقیقات هماتولوژی ‚ انکولوژی و پیوند مغز استخوان
http://www.hbi.ir/hosting/isf_emrc/index.htm مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان
http://www.avesina.org مرکز تحقیقات ناباروری و بیوتکنولوژی اوسینا
http://www.hbi.ir/hosting/t_crtl/index.htm

  مرکز تحقیقات آموزشی بیماریهای پوست و جذام

http://www.salamatiran.comپایگاه اطلاع رسانی سلامت ایران
http://www.mediciran.comبانک اطلاعات دارو،تجهیزات پزشکی و بیمارستانی مدیسیران
http://www.atgci.orgموسسه فرهنگی ابن سینا
http://www.ippi.ac.irپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
http://www.rrciran.org مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دفعات مشاهده: 4396 بار   |   دفعات چاپ: 2314 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 144 بار   |   0 نظرCAPTCHA