پیام خود را بنویسید

اخبار شهرستان آزادشهر : کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان آزادشهر

 | تاریخ ارسال: 1396/9/15 | 
ششمین جلسه کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان آزادشهر به ریاست شفایی فرماندار آزادشهر و دکتر گلزاری دبیر جلسه و سایر اعضای گروه با اولویت موضوع خودکشی و پیشگیری و آسیبهای اجتماعی در سالن احتماعات فرمانداری آزادشهر برگزار شد. اقدامات شبکه بهداشت در خصوص پیشگیری از خودکشی :  تشکیل کمیته پیشگیری از خودکشی به صورت فصلی در سطح شهرستان  ; پیگیری مصوبات کمیته ; برگزاری کارگاه پیشگیری از خود کشی ; شناسایی مناطق بر اساس جی ای اس در سامانه ناب و گروه ها در معرض خطر خودکشی در جهت برگزاری جلسات آموزشی ;  ارجاع افراد خودکشی به مرکز مشاوره و سطح بالاتر و پیگیری آنها ; هماهنگی با جهاد کشاورزی و اماکن و اصناف و نظارت بر درمان دادستانی و نیروی انتظامی خهت معدوم سازی و قرص برنج و سموم  ; بازدید مشترک از مراکز فروش سموم و عطاریها  و معدوم سازی آنها به صورت فصلی ;  آموزش به پزشکان عمومی توسط روانپزشک در شهرستان گرگان ; آموزش مهارتهای زندگی جهت 5 % افراد 14 تا 60 ساله ;  آموزش مهارت فرزند پروری 5 % والدین کودکان 2 تا 12 سال ; شناسایی افراد خشونت دیده و پیشگیری از خشونت خانگی . انتظارات از اداره جهاد کشاورزی: نظارت بر نحوه ارائه و فروش دفع آفات نباتی در فروشگاهها و سوپرها ; ارائه دستورالعمل برای فروش سموم و دفع آفات نباتی ;  نصب دستورالعمل روی بسته های حاوی سموم دفع آفت کشها ; فروش سموم آفت کشها در مراکز مجاز  ;  انتظارات از سازمان بهزیستی :  همکاری با مرکز مشاوره سلامت روان مرکز بهداشت در مورد ارجاع و پیگیری و حمایت از زنان و دختران در معرض خطر و آسیب دیده اجتماعی ( خانواده های معتادین ) . در انتها با ختم یک صلوات این جلسه به پایان رسید.