پیام خود را بنویسید

اخبار شهرستان آزادشهر : کمیته پیشگیری از خودکشی در آزادشهر برگزار شد

 | تاریخ ارسال: 1396/9/14 | 
سومین کمیته پیشگیری از خودکشی در شهرستان در سال جاری به میزبانی شبکه بهداشت و درمان آزادشهر با تلاوتی چند از آیات کلام ا... مجید به ریاست دکتر گلزاری و اعضای کمیته پیشگیری از خودکشی به بررسی دلایل اصلی خودکشی و شناسایی افراد و مقابله با این پدیده ی نابهنجار در شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار گردید.
دکتر صلاحی ریاست بیمارستان حضرت معصو مه شهرستان آزادشهر با توجه به اهمیت موضوع خواستار همکاری بیشتر ادارات درگیر با این مسئله و برگزاری همایش با این مو ضوع در سطح شهرستان آگاهی و اطلاع رسانی خانواده ها جهت مقابله با این پدیده و معضل اجتماعی شد.
در ادامه کمیته هر یک از مدیران و کارشناسان ادارات به بیان مطالب و ارائه راه حل جهت مقابله با پدیده اجتماعی پر داختندهمچنین اهم وظایف کمیته پیشگری از خودکشی مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت  وتصمیمات لازم اتخاذ گردید .
شناسایی بیماران افسرده و افراد معرض خطر پر خطر خودکشی جهت مشاوره و ارجاع به سطوح بالاتر و بازدید مشترک از مراکز سموم و عطاریها و  انتخاب سفیران روانی اجتماعی و اعتیاد و انتقال مطالب آموزشی به خانواده و دوستان انجام گیردگیرد.