پیام خود را بنویسید

اخبار شهرستان آزادشهر : دومین کمیته شهرستانی کاهش مرگ و میر نوجوانان و جوانان

 | تاریخ ارسال: 1396/9/11 | 
در روز شنبه مورخ 96/9/11 به میزبانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان آزادشهر با تلاوتی چند از آیات کلام ا... مجید به ریاست دکتر صلاحی و ا عضای کمیته شهرستانی در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان آ زادشهر برگزار گردید. در ابتدا دکتر صلاحی ریاست محترم بیمارستان حضرت معصومه شهرستان با توجه به اهمیت موضوع خواستار همکاری بیشتر ادارات مرتبط با این مسله شدند .سپس سرکار خانم مظفری مسئول واحد سلامت و نوجوانان و جوانان و مدارس به بررسی آمار جمعیتی و مرگ و میر و علل مربوط پرداخته و گزارش عملکرد مرکز بهداشت در کاهش مرگ در نوجوانان و جوانان را ارائه دادند  و در ادامه هر یک از مدیران و کارشناسان ادارات به بیان مطالب و ارائه راه حل در کاهش مرگ و میر این دو گروه سنی پرداختند.