برنامه استراتژیک : برنامه استراتژیک

 | تاریخ ارسال: 1395/11/25 | 

مقدمه:
به منظور ارتقاء سطح علمی مراکز آموزش پزشکی و تقویت انگیزه پژوهش، مرکز تحقیقات روماتولوژی در تاریخ ۲۹/۰۱/۹۱ تاسیس و راه اندازی شد و در ۱۷/۰۵/۹۵ موافقت اصولی خود را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کرد و با نام جدید مرکز تحققیات روماتولوژی کار خود را ادامه داد.
این مرکز تحقیقات به عنوان یکی از مراکز پژوهشی فعال در حوزه روماتولوژی برآن است که در راستای تحقق اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، نقشه جامع نظام سلامت و نقشه جامع علمی کشور با گسترش فرهنگ پژوهش و انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی و ارایه آموزش و راه کارهای پیشگیری و درمانی در زمینه‌ های مرتبط با بیماری های غیر واگیر به خصوص ارتریت روماتوئید، لوپوس و استئوپروز در راستای حفظ و ارتقاء سلامت جامعه پیشرو باشد.
خدمات این مرکز با استفاده از فن‌آوری‌های پیشرفته و کار آمد به جامعه پزشکی، ‌پژوهشگران،‌ بیماران و مردم در سطح کشور، منطقه شمال کشور از طریق گسترش مرزهای دانش و نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در راستای ارتقاء سلامت جامعه، ارتقاء سطح دانش عمومی و تخصصی در زمینه‌های مرتبط، استقرار و ارتقاء نظام مدیریتی مرکز، توسعه و تأمین منابع مالی (داخلی- خارجی)، ارتقاء جایگاه و اعتبار علمی پژوهشگاه ارایه خواهد شد.
پیشرفت سریع و تغییرات پرشتاب محیطی در جهان معاصر، آگاهی از تحولات را ضروری کرده است. عدم اطمینان ناشی از تغییرات محیطی و کسب سود بیشتر موجب شده است برنامه ریزی به صورت یک ضرورت انکارناپذیر تلقی شود. از جمله انواع برنامه ریزی سازمانی می توان به برنامه ریزی استراتژیک اشاره کرد.  واژه "استراتژیک" به معنی هر چیزی است که به استراتژی مربوط باشد. واژه   "استراتژی" از کلمه یونانی "استراتگوس" به معنای رهبری گرفته شده است. تعاریف مختلفی برای برنامه ریزی استراتژیک بیان شده است. در یکی از تعاریف مذکور، برنامه ریزی استراتژیک فرایندی برای بازسازی و انتقال سازمانی تلقی شده است. به اعتقاد وی، در برنامه بلندمدت اهداف و پیش بینی ها بر اساس فرض ثبات سازمانی است، درحالی که در برنامه ریزی استراتژیک، نقش سازمان در محیط آن بررسی می شود. برنامه ریزی استراتژیک موجب می شود سازمان فعالیت ها و خدماتش را برای رفع نیازهای در حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه تدوین میکند، بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه ها، مدیریت و همکاریها و نیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه ها ارائه می کند.
چشم انداز
با توجه به اهمیت و جایگاه بالای حوزه ی بهداشت و سلامت در جامعه مرکز تحقیقات روماتولوژی در نظر دارد با ارتقاء آموزش پژوهش و انجام تحقیقات در زمینه های مرتبط با این مرکز، طی ۵ سال آینده (از سال ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰) جزو معتبرترین و کارآمدترین مراکز پژوهشی در استان گلستان و ایران، باشد.
رسالت
مشارکت در ارتقاء و بهبود سلامت جامعه و کاربردی کردن پژوهش های مرتبط با مرکز 
ارزش ها
 • رعایت شئونات دینی و اخلاقی در پژوهش
 • رعایت اصول اخلاقی در پژوهش
 • احترام به حقوق و مالکیت مادی و معنوی پژوهشگران
 • رعایت عدالت در فرصت های پژوهشی بر اساس نیازسنجی و اولویت ها
 • حفظ وارتقاء هویت ملی و اسلامی
 • عملکرد مبتنی بر شواهد
ذی نفعان داخلی و خارجی      
 • رئیس و معاون پژوهشی مرکز
 • اعضای هیات علمی مرکز
 • اعضای شورای پژوهشی مرکز
 • کارشناس مرکز
 • دانشجویان
 • شرکتهای فعال در زمینه تولیدات گیاهان دارویی
 • ریاست، معاونتها و زیر مجموعه آنها در دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 • بیماران مرتبط با مرکزتحلیل به روش ماتریس SWOT:
رویکردهای مختلف این روش عبارتند از:
بهره گیری از نقاط قوت برای رسیدن به فرصت های مناسب (SO)
حذف تهدیدات با بهره گیری از نقاط قوت (ST)
تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت با بهره گیری از فرصت ها (WO)
کاهش تهدیدها با کاهش دادن نقاط ضعف (WT)

تحلیل محیط داخلی

 • نقاط قوت S
وجود نیروی انسانی متخصص و متعهد از اعضای هیات علمی آموزشی ، پژوهشی ، بالینی و غیرهیات علمی و کارشناس
وجود فضای فیزیکی مناسب به منظور استفاده محققین مرکز
وجود رویکرد فناورانه پژوهش محور در پروژه های تحقیقاتی
وجود واحد بین الملل
همکاری مشترک با اعضای دانشکده فناوری هلی نوین
عضویت در شبکه های ملی و بین المللی روماتولوژی
کسب رتبه های برتر مرکز تحقیقات در سطح دانشگاه
مشارکت فعال یکی از نخبه های برتر استانی با مرکز در جهت اجرای طرح های تحقیقاتی
وجود بانک اطلاعاتی بیماران لوپوس و ارتریت روماتویید در مرکز
S۱۰ همکاری با سایر دانشگاه های مستقر در استان و پارک علم و فناوری
 • نقاط ضعف W
 عدم وجود نیروی انسانی متخصص در برخی حوزه ها ( رادیولوژیست MSK  و پاتولوژیست MSK و ...... )
 عدم وجود کارشناس آمار در مرکز
 کمبود فضای مناسب آموزشی و درمانی و پژوهشی
 عدم وجود ارتباط موثر بین مراکز روماتولوژی کشور
 عدم وجود آزمایشگاه تحقیقاتی مستقل
 عدم تخصیص بودجه های کلان به طرح های تولید محور
 عدم وجود بودجه مستقل تحقیقاتی
 W۸ عدم امکان آموزش دستیار فوق تخصصی
 مسئولیت های اجرایی متعدد تعداد قابل توجهی از اعضای مرکز
W۱۰ عدم وجود پایگاه اطلاع رسانی جامع به زبان انگلیسیماتریس ارزیابی عوامل داخلی

در ارزیابی عوامل داخلی،  ۱۵  نقطه قوت و ۸  نقطه ضعف عمده داخلی در نظر گرفته شده است.
نحوه امتیاز دهی:
عدد ۴ به معنی قوت جدی، عدد ۳ به معنی قوت نسبی، عدد ۲ به معنی ضعف نسبی، عدد ۱ به معنی ضعف جدی آن عامل در حوزه شما می‌باشد.
ردیف فهرست قوت ها و ضعف ها وضعیت وزن امتیاز ضریب وزنی
۱S وجود نیروی انسانی متخصص و متعهد از اعضای هیات علمی آموزشی ، پژوهشی ، بالینی و غیرهیات علمی و کارشناس قوت ۰.۰۸ ۴ ۰.۳۲
۲S وجود مرکز تحقیقات روماتولوژی قوت ۰.۰۸ ۴ ۰.۳۲
۳S وجود رویکرد فناورانه پژوهش محور در پروژه های تحقیقاتی قوت ۰.۰۸ ۴ ۰.۳۲
۴S همکاری مشترک با اعضای دانشکده فناوری هلی نوین قوت ۰.۰۸ ۴ ۰.۳۲
۵S وجود واحد بین الملل قوت ۰.۰۶ ۳ ۰.۱۸
۶S عضویت در شبکه های ملی و بین المللی روماتولوژی قوت ۰.۰۶ ۳ ۰.۱۸
۷S کسب رتبه های برتر مرکز تحقیقات در سطح دانشگاه قوت ۰.۰۶ ۳ ۰.۱۸
۸S مشارکت فعال یکی از نخبه های برتر استانی با مرکز در جهت اجرای طرح های تحقیقاتی قوت ۰.۰۶ ۳ ۰.۱۸
۹S وجود بانک اطلاعاتی بیماران لوپوس و ارتریت روماتویید در مرکز قوت ۰.۰۶ ۳ ۰.۱۸
S۱۰ همکاری با سایر دانشگاه های مستقر در استان و پارک علم و فناوری قوت ۰.۰۶ ۳ ۰.۱۸
۱۱W عدم وجود نیروی انسانی متخصص در برخی حوزه ها ( رادیولوژیست MSK  و پاتولوژیست MSK ) ضعف ۰.۰۴ ۲ ۰.۰۸
۱۲W عدم وجود کارشناس آمار در مرکز ضعف ۰.۰۴ ۲ ۰.۰۸
۱۳W کمبود فضای مناسب آموزشی و درمانی و پژوهشی ضعف ۰.۰۴ ۲ ۰.۰۸
۱۴W عدم وجود ارتباط موثر بین مراکز روماتولوژی کشور ضعف ۰.۰۴ ۲ ۰.۰۸
۱۵W عدم وجود آزمایشگاه تحقیقاتی مستقل ضعف ۰.۰۳ ۲ ۰.۰۶
۱۶W عدم تخصیص بودجه های کلان به طرح های تولید محور ضعف ۰.۰۳ ۲ ۰.۰۶
۱۷W عدم وجود بودجه مستقل تحقیقاتی ضعف ۰.۰۳ ۲ ۰.۰۶
۱۸W عدم امکان آموزش دستیار فوق تخصصی ضعف ۰.۰۳ ۲ ۰.۰۶
۱۹W مسئولیت های اجرایی متعدد تعداد قابل توجهی از اعضای مرکز ضعف ۰.۰۲ ۱ ۰.۰۲
۲۰W عدم وجود پایگاه اطلاع رسانی جامع به زبان انگلیسی ضعف ۰.۰۲ ۱ ۰.۰۲
جمع ۱ ۶ ۸۴
ارزیابی محیط خارجی
فرصت ها O
قطب استئوپورز در شمال کشور
ارجاع بیماران روماتولوژی از استان های همجوار و غیر همجوار
وجود فرودگاه بین المللی و برقراری پروازهای ماهانه به قزاقستان و شروع همکاری در حوزه آموزشی و درمان
امکان برقراری ارتباط مناسب با کشورهای حاشیه دریای خزر به علت تشابه قومیتی با مردم این استان
تنوع قومیت و ژنتیک در استان جهت انجام پروژه های ژنتیکی
حمایت سازمان های ملی (مانند نیماد)
همکاری اعضای هیت علمی علوم پایه و بالینی
حضور شرکت های دارویی نیاک و گیاه اسانس در استان و امکان همکاری
امکان پذیرش دوره های کوتاه مدت بین المللی در حوزه روماتولوژی MSK
O۱۰ توانمندی اعضای هیات علمی حوزه روماتولوژی در انجام سونوگرافی مفصل و برگزاری دوره های آموزشی
O۱۱ وجود تجهیزات سخت افزاری و انجام مذاکرات با نیروهای انسانی متخصص ( فدراسیون ورزشی ، متخصصین ارتوپدی ، روماتولوژیست و تغذیه ) به منظور راه اندازی درمانگاه جامع طب ورزش
O۱۲ عقد تفاهم نامه (MOU  ) با کشور قبرس به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک و تبادل دانشجو در قالب Erasmus
تهدید ها T
عدم باور ذهنیت پژوهش محور در اعضای هیات علمی بالینی
کم بودن سرانه پژوهشی دانشگاه
عدم همکاری مناسب برخی از سازمان ها جهت ارائه اطلاعات به برخی از محققین
عدم انگیزه کافی نیروهای متخصص و جوان و توانمند برای جذب به عنوان هیات علمی و مهاجرت آنها
همکاری ضعیف بین صنعت و دانشگاه
کافی نبودن آگاهی مردم نسبت به کارامدی نتایج تحقیقات
همکاری ضعیف مراکز تحقیقاتی بزرگ کشور
عدم اهمیت دانشگاه به جذب محققین نخبه مرکز

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

در ارزیابی عوامل خارجی،  ۱۵  فرصت  و ۱۴  تهدید مهم بیان شده است که مرکز را تحت تأثیر قرار می دهند.
نحوه امتیاز دهی:
 ۴ : فرصت طلایی (واکنش بسیار عالی) ۳ : فرصت قابل اعتنا (واکنش خوب) ۲ : تهدید قابل اعتنا (واکنش بد و منفی) ۱ : تهدید جدی (واکنش خیلی بد).

ماتریس برآورد و ارزیابی عوامل خارجی
فهرست فرصت ها و تهدید ها وزن امتیاز امتیاز وزن دار
قطب استئوپورز در شمال کشور ۰.۰۸ ۴ ۰.۳۲
ارجاع بیماران روماتولوژی از استان های همجوار و غیر همجوار ۰.۰۸ ۴ ۰.۳۲
وجود فرودگاه بین المللی و برقراری پروازهای ماهانه به قزاقستان و شروع همکاری در حوزه آموزشی و درمان ۰.۰۸ ۴ ۰.۳۲
امکان برقراری ارتباط مناسب با کشورهای حاشیه دریای خزر به علت تشابه قومیتی با مردم این استان ۰.۰۸ ۴ ۰.۳۲
تنوع قومیت و ژنتیک در استان جهت انجام پروژه های ژنتیکی ۰.۰۶ ۳ ۰.۱۸
حمایت سازمان های ملی (مانند نیماد) ۰.۰۶ ۳ ۰.۱۸
همکاری اعضای هیت علمی علوم پایه و بالینی ۰.۰۶ ۳ ۰.۱۸
حضور شرکت های دارویی نیاک و گیاه اسانس در استان و امکان همکاری ۰.۰۶ ۳ ۰.۱۸
امکان پذیرش دوره های کوتاه مدت بین المللی در حوزه روماتولوژی MSK ۰.۰۴ ۳ ۰.۰۸
O۱۰ توانمندی اعضای هیات علمی حوزه روماتولوژی در انجام سونوگرافی مفصل و برگزاری دوره های آموزشی ۰.۰۴ ۳ ۰.۰۸
O۱۱ وجود تجهیزات سخت افزاری و انجام مذاکرات با نیروهای انسانی متخصص ( فدراسیون ورزشی ، متخصصین ارتوپدی ، روماتولوژیست و تغذیه ) به منظور راه اندازی درمانگاه جامع طب ورزش ۰.۰۴ ۳ ۰.۰۸
O۱۲ عقد تفاهم نامه (MOU  ) با کشور قبرس به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک و تبادل دانشجو در قالب Erasmus ۰.۰۴ ۳ ۰.۰۸
عدم باور ذهنیت پژوهش محور در اعضای هیات علمی بالینی ۰.۰۶ ۲ ۰.۱۸
کم بودن سرانه پژوهشی دانشگاه ۰.۰۶ ۲ ۰.۱۸
عدم همکاری مناسب برخی از سازمان ها جهت ارائه اطلاعات به برخی از محققین ۰.۰۴ ۲ ۰.۰۸
عدم انگیزه کافی نیروهای متخصص و جوان و توانمند برای جذب به عنوان هیات علمی و مهاجرت آنها ۰.۰۴ ۲ ۰.۰۸
همکاری ضعیف بین صنعت و دانشگاه ۰.۰۲ ۱ ۰.۰۲
کافی نبودن آگاهی مردم نسبت به کارامدی نتایج تحقیقات ۰.۰۲ ۱ ۰.۰۲
همکاری ضعیف مراکز تحقیقاتی بزرگ کشور ۰.۰۲ ۱ ۰.۰۲
عدم اهمیت دانشگاه به جذب محققین نخبه مرکز ۰.۰۲ ۱ ۰.۰۲
جمع ۱ ۲.۶ ۲.۹۲
تحلیل ماتریس  SWOT:

پس از ارزیابی مجموع امتیازات عوامل داخلی و خارجی بر اساس ماتریس تحلیل swot همانگونه که در جدول ۳ نمایش داده شده است؛ از اتصال نقاط امتیاز عوامل داخلی (۲.۵۹) و امتیاز عوامل خارجی (۲.۲۳) مکان یابی استراتژی مناسب برای مرکز تحقیقات روماتولوژی در محدوده رقابتی برآورد شد

جدول ۳: ماتریس وزن دهی SWOT ومکان یابی استراتژی ها*
امتیاز نهایی عوامل خارجی
        ۱            ۲            ۳            ۴
امتیاز نهایی عوامل داخلی
۴            ۳            ۲            ۱               

تهاجمی
SO

محافظه کارانه
WO

رقابتی
ST

تدافعی
WT


استراتژی رقابتی کاهش تهدید با افزایش دادن قوت (ST)
 1. اخذ موافقت قطعی مرکز از شورای گسترش وزارت بهداشت
 2. انجام طرح های تولید محور
 3. افزایش کیفی و کمی مقالات علمی
 4. افزایش تعداد طرح های چند مرکزی با هدف جذب بودجه بیشتر از سایر دانشگاه ها و موسسات
 5. برگزاری کارگاه های اموزشی و پژوهشی جهت توانمند سازی اعضا
 6. جذب نیروی نخبه فعال در مرکز
اهداف بلند مدت
- ارتقاء جایگاه تشکیلاتی، فضای فیزیکی و نظام مدیریتی مرکز
- دسترسی به جایگاه تولید در سطح کلان کشوری
- افزایش تولید علم در زمینه های مرتبط با مرکز
- جذب گرنت های پژوهشی خارج از دانشگاه و بین المللی
- توانمند سازی اعضای هیات علمی و کارکنان درگیر در نظام سلامت
- ایجاد زمینه اشتغال پاره وقت
استراتژی نقاط ضعف نقاط قوت تهدید ها فرصت ها هدف کلان ردیف
اخذ موافقت قطعی مرکز از شورای گسترش وزارت بهداشت
عدم وجود کارشناس آمار در مرکز
کمبود فضای مناسب آموزشی و درمانی و پژوهشی
 عدم وجود آزمایشگاه تحقیقاتی مستقل

وجود فضای فیزیکی مناسب به منظور استفاده محققین مرکز

عضویت در شبکه های ملی و بین المللی روماتولوژی
عدم باور ذهنیت پژوهش محور در اعضای هیات علمی بالینی
قطب استئوپورز در شمال کشور

 ارجاع بیماران روماتولوژی از استان های همجوار و غیر همجوار

وجود فرودگاه بین المللی و برقراری پروازهای ماهانه به قزاقستان و شروع همکاری در حوزه آموزشی و درمان

 امکان برقراری ارتباط مناسب با کشورهای حاشیه دریای خزر به علت تشابه قومیتی با مردم این استان  

وجود تجهیزات سخت افزاری و انجام مذاکرات با نیروهای انسانی متخصص ( فدراسیون ورزشی ، متخصصین ارتوپدی ، روماتولوژیست و تغذیه ) به منظور راه اندازی درمانگاه جامع طب ورزش
ارتقاء جایگاه تشکیلاتی، فضای فیزیکی و نظام مدیریتی مرکز ۱
کسب رتبه های برتر مرکز تحقیقات در سطح دانشگاه
انجام طرح های تولید محور عدم تخصیص بودجه های کلان به طرح های تولید محور
وجود رویکرد فناورانه پژوهش محور در پروژه های تحقیقاتی
همکاری ضعیف بین صنعت و دانشگاه حضور شرکت های دارویی نیاک و گیاه اسانس در استان و امکان همکاری
دسترسی به جایگاه تولید در سطح کلان کشوری ۲
افزایش کیفی و کمی مقالات علمی
عدم وجود پایگاه اطلاع رسانی جامع به زبان انگلیسی
همکاری مشترک با اعضای دانشکده فناوری هلی نوین

 وجود بانک اطلاعاتی بیماران لوپوس و ارتریت روماتویید در مرکز
عدم همکاری مناسب برخی از سازمان ها جهت ارائه اطلاعات به برخی از محققین

کافی نبودن آگاهی مردم نسبت به کارامدی نتایج تحقیقات
تنوع قومیت و ژنتیک در استان جهت انجام پروژه های ژنتیکی

افزایش تولید علم در زمینه های مرتبط با مرکز ۳
افزایش تعداد طرح های چند مرکزی با هدف جذب بودجه بیشتر از سایر دانشگاه ها و موسسات   عدم وجود ارتباط موثر بین مراکز روماتولوژی کشور
 عدم وجود بودجه مستقل تحقیقاتی
وجود واحد بین الملل

همکاری با سایر دانشگاه های مستقر در استان و پارک علم و فناوری
کم بودن سرانه پژوهشی دانشگاه

همکاری ضعیف مراکز تحقیقاتی بزرگ کشور
حمایت سازمان های ملی (مانند نیماد)

عقد تفاهم نامه (MOU  ) با کشور قبرس به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک و تبادل دانشجو در قالب Erasmus

جذب گرنت های پژوهشی خارج از دانشگاه و بین المللی
۴
برگزاری کارگاه های اموزشی و پژوهشی جهت توانمند سازی اعضا عدم امکان آموزش دستیار فوق تخصصی
 مسئولیت های اجرایی متعدد تعداد قابل توجهی از اعضای مرکز

وجود نیروی انسانی متخصص و متعهد از اعضای هیات علمی آموزشی ، پژوهشی ، بالینی و غیرهیات علمی و کارشناس عدم انگیزه کافی نیروهای متخصص و جوان و توانمند برای جذب به عنوان هیات علمی و مهاجرت آنها توانمندی اعضای هیات علمی حوزه روماتولوژی در انجام سونوگرافی مفصل و برگزاری دوره های آموزشی

توانمند سازی اعضای هیات علمی و کارکنان درگیر در نظام سلامت


۵
جذب نیروی نخبه فعال در مرکز عدم وجود نیروی انسانی متخصص در برخی حوزه ها ( رادیولوژیست MSK  و پاتولوژیست MSK و ...... ) مشارکت فعال یکی از نخبه های برتر استانی با مرکز در جهت اجرای طرح های تحقیقاتی

عدم اهمیت دانشگاه به جذب محققین نخبه مرکز وجود محققین نخبه استانی در مرکز ایجاد زمینه اشتغال پاره وقت
۶


ردیف هدف عینی شاخص سنجش فعالیت مسئول تاریخ شروع تاریخ پایان بودجه
۱ ارسال مستندات موافقت قطعی مرکز تا پایان سال ۱۴۰۰ درصد ۱. برگزاری جلسه هماهنگی با اعضای هیات موسس مرکز تحقیقاتی
۳. تکمیل فرم های موافقت قطعی و جمع آوری مستندات مورد نیاز
۴. ارسال مستندات به وزارت بهداشت جهت بررسی  نهایی و بازدید از مرکز
کارشناس و اعضای هیات علمی مرکز ابتدای ۱۴۰۰ انتهای ۱۴۰۰
۲ اجرای حداقل ۲ طرح  تحقیقاتی علوم پایه در زمینه تولید داروی مرتبط با اهداف کلان مرکز تا پایان سال ۱۴۰۰ عدد ۱. تدوین پروپوزال طرح
۲. تصویب طرح در مرکز و ارسال ان به معاونت جهت تصویب نهایی
۳. عقد قرارداد و اجرای طرح
کارشناس و اعضای هیات علمی مرکز ابتدای ۱۴۰۰ انتهای ۱۴۰۰
۳ چاپ حداقل ۱۵ مقاله تعداد مقالات تا پایان سال ۱۴۰۰ عدد ۱. جمع اوری پایان نامه های انجام شده توسط مرکز
۲. رایزنی با مجری طرح های انجام شده و پایان نامه ها جهت تولید مقاله از پایان نامه توسط مجری یا با همکاری پژوهشگران دانشگاه
ابتدای ۱۴۰۰ انتهای ۱۴۰۰
۴ جذب گرنت های پژوهشی خارج از دانشگاه و بین المللی
عدد ۱. بررسی و تصویب طرح های مشترک در جلسه شورا مرکز
۲. تصویب طرح های مشترک در جلسه شورا پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری
۳. عقد قرارداد
ابتدای ۱۴۰۰ انتهای ۱۴۰۰
۵ برگزاری حداقل ۲ کارگاه جهت توانمند سازی اعضای هیات علمی و کارکنان درگیر در نظام سلامت تا پایان سال ۱۴۰۰ عدد ۱. درخواست برگزاری کارگاه از معاونت تحقیقات و تصویب در جلسه شورای پژوهشی معاونت تحقیقات
۲. برنامه ریزی و مکاتبه با مدرس و اجرای ان
ابتدای ۱۴۰۰ انتهای ۱۴۰۰
۶ بکارگیری حداقل ۱  پژوهشگران فارغ التحصیلان کارامد عدد ۱. فراخوان جهت جذب پژوهشگران علاقه مند
۲. مصاحبه با افراد متقاضی و جذب یک نفر
۲. اعلام اسامی به معاونت تحقیقات جهت همکاری
ابتدای ۱۴۰۰ انتهای ۱۴۰۰
ردیف هدف عینی شاخص اندازه گیری درصد میزان پیشرفت علل عدم تحقق
۱ ارسال مستندات موافقت قطعی مرکز تا پایان سال ۱۴۰۰ درصد ۱۰۰
۲ اجرای حداقل ۲ طرح  تحقیقاتی علوم پایه در زمینه تولید داروی مرتبط با اهداف کلان مرکز تا پایان سال ۱۴۰۰ عدد ۱۰۰
۳ چاپ حداقل ۱۵ مقاله تعداد مقالات تا پایان سال ۱۴۰۰ عدد ۱۰۰
۴ جذب گرنت های پژوهشی خارج از دانشگاه و بین المللی
عدد ۱۰۰
۵ برگزاری حداقل ۲ کارگاه جهت توانمند سازی اعضای هیات علمی و کارکنان درگیر در نظام سلامت تا پایان سال ۱۴۰۰ عدد ۱۰۰
۶ بکارگیری حداقل ۱  پژوهشگران فارغ التحصیلان کارامد عدد ۱۰۰

 

دفعات مشاهده: 525 بار   |   دفعات چاپ: 138 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات استخوان مفاصل و بافت همبند می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق