کارگاه های اجرا شده

کارگاه آموزشی " یادگیری مبتنی بر تیم(TBL)"
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه - وبیناری
۰۸/ ۰۶/ ۱۴۰۰
کارگاه آموزشی " ابزارهای کاربردی گوگل در آموزش"
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه - وبیناری
۱۲/ ۰۵/ ۱۴۰۰
کارگاه آموزشی " آشنایی با نرم افزارهای مدیریت مراجع( مندلی- EndNote )"
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه - وبیناری
۰۵/ ۰۵/ ۱۴۰۰
کارگاه آموزشی " آشنایی با نرم افزارهای مایکروسافت آفیس( پیشرفته)"
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه - وبیناری
۲۹/ ۰۴/ ۱۴۰۰
کارگاه آموزشی "تهیه  و تولید محتوای آموزشی مجازی و پادکست"
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه - وبیناری
۲۷/ ۰۲/ ۱۴۰۰
کارگاه آموزشی " نرم افزارهای آفیس ۲"
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه - وبیناری
۱۶/ ۱۰/ ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی " تهیه و تولید مولتی مدیاهای آموزشی "
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه - وبیناری
۰۹/ ۱۰/ ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی " نرم افزارهای آفیس "
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی - وبیناری
۰۲/ ۱۰/ ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی " یادگیری الکترونیکی و آشنایی با سامانه نوید "
گروه هدف: اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دستیاران تخصصی - وبیناری
۲۵/ ۰۹/ ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی " نحوه اجرای کلاس های مجازی و نرم افزارهای ضروری"
گروه هدف: کارشناسان آموزش دانشکده پزشکی  - دانشکده پزشکی
۰۱/ ۰۷/ ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی " نحوه اجرای کلاس های مجازی و نرم افزارهای ضروری"
گروه هدف: کارشناسان آموزش دانشکده پزشکی  - دانشکده پزشکی
۱۷/ ۰۶/ ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه"(ICDL)
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه  - وبیناری
۲۱/ ۰۴/ ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی مجازی " آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری نوید"
 گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه  - وبیناری
۲۵/ ۰۳/ ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی مجازی " آشنایی با آموزش مجازی و شیوه های تولید محتوا"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه  - وبیناری
۲۴/ ۰۳/ ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی " " آموزش مجازی و شیوه های تولید محتوا"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه بیمارستان صیاد شیرازی
۲۳ / ۰۲/ ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی " آشنایی با آموزش مجازی و شیوه های تولید محتوا"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه بیمارستان صیاد شیرازی
۱۳ / ۰۲/ ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی " شیوه های برگزاری کلاسهای آنلاین و آفلاین و سامانه مدیریت یادگیری نوید"
گروه هدف: کارشناسان،  اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۲۳ / ۰۱/ ۱۳۹۹
کارگاه آموزشی " ابزارهای کاربردی گوگل در آموزش و سامانه مدیریت یادگیری نوید "
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۲۵ / ۰۹/ ۱۳۹۸
کارگاه آموزشی "آموزش الکترونیک(آموزش مجازی) و مهارت ایجاد محتوای آموزشی"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۲۱ / ۰۳/ ۱۳۹۸
کارگاه آموزشی "آشنایی با آموزش مجازی و شیوه های آن"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشکده فناوری های
۰۹/ ۰۲/ ۱۳۹۸
کارگاه آموزشی "توانمندسازی اساتید شرکت کننده در دوره فلوشیپ یادگیری الکترونیک"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۱۴/۱۱/۱۳۹۷
کارگاه "آموزشی آشنایی با سامانه مدیریت یادگیری نوید (LMS)"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۲۷/۰۹/۱۳۹۷
کارگاه آموزشی "آموزش الکترونیک (آموزش مجازی) و مهارت ایجاد محتوای آموزشی"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه بیمارستان شهید صیاد شیرازی
۳۱/۰۲/۱۳۹۷
کارگاه آموزشی "آموزش الکترونیک و مهارت ایجاد محتوای آموزشی"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۲۶/۰۲/۱۳۹۷
کارگاه آموزشی "آموزش الکترونیک (آموزش مجازی) و مهارت ایجاد محتوای آموزشی"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۲۸/۰۱/۱۳۹۷
کارگاه آموزشی "ورود اطلاعات در سامانه آتنا، ویژه کارشناسان بسته های تحول و نوآوری"
گروه هدف:کارشناسان بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
۲۰/ ۰۹/ ۱۳۹۶
کارگاه آموزش "سامانه های مدیریتی آتنا و داشبورد"
گروه هدف:کارشناسان بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
۲۹ / ۰۸ / ۱۳۹۶
کارگاه "آموزش الکترونیک (آموزش مجازی) و مهارت ایجاد محتوای آموزشی"
گروه هدف: اعضا هیات علمی و پزشکان بیمارستان آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان
۲۳  /۰۷ / ۱۳۹۶
کارگاه آموزش "نرم افزار های پرزی و مندلی (Prezi & Mendeley)"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۲۲/ ۰۷/ ۱۳۹۶
کارگاه  آموزش "نرم افزار های پرزی و مندلی (Prezi & Mendeley)"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۱۵/ ۰۷/ ۱۳۹۶
کارگاه "تولید محتوای الکترونیکی در علوم پزشکی"
گروه هدف: کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه
۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۶
کارگاه "تولید محتوای الکترونیکی در علوم پزشکی"
گروه هدف: کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه
۳۱ / ۰۵ / ۱۳۹۶
کارگاه "آموزش مجازی، سامانه مدیریت آموزی و نرم افزارتولید محتوا"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۶
کارگاه "آموزش الکترونیک و مهارت ایجاد محتوای آموزشی"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۰۴/ ۱۱/ ۱۳۹۵
کارگاه "عیب یابی سیستم های کامپیوتری آموزش مداوم"
گروه هدف: کلیه کارکنان اداری دانشگاه
۰۳/ ۱۱/ ۱۳۹۵
کارگاه "ایجاد محتوای آموزشی چند رسانه ای با استفاده از نرم افزار BB Flash Back"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۱۵ / ۰۶ / ۱۳۹۵
کارگاه "تهیه اسلایدهای چند رسانه ای با استفاده از پاورپوینت پیشرفته"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
کارگاه "آشنایی با آموزش مجازی و نحوه کار با بورد هوشمند"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۰۱ / ۰۶/ ۱۳۹۵
کارگاه "آموزش نرم افزار مدیریت منابع Mendeley "
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
برگزاری "کارگاه آموزش نرم افزار Prezi"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۰۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
 کارگاه "آموزشی  آشنایی با نرم افزار Endnote"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشکده دندانپزشکی
۰۴ / ۰۹ / ۱۳۹۴
 کارگاه آموزشی  "مهارت ایجاد ویدئو های آموزشی (بخش دوم- تکمیلی)"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۰۳ / ۰۹ / ۱۳۹۴
 کارگاه آموزشی  "مهارت ایجاد ویدئو های آموزشی"
گروه هدف: اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه
۲۴ / ۰۸ / ۱۳۹۴

 


دفعات مشاهده: 1638 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی گلستان می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | learning