پیام خود را بنویسید

کارگاههای دانشجویی برگزار شده در سال 88 : کارگاههای دانشجویی برگزار شده سال 88

  عنوان کارگاه  آشنایی با چگونگی جستجوی مقالات و متون پزشکی در پایگاه های اطلاعاتی معتبر فارسی و انگلیسی
  تاریخ برگزاری    23/8/1388 به مدت 1 روز
  محل برگزاری   دانشکده پرستاری و مامایی
  نام اساتید   دکتر لیلا جویباری-نوشین کاشفی
  برنامه کارگاه  
  سرفصلهای آموزشی استفاده از برنامه های کاوشگر اینترنت/ استفاده ازموتورهای جستجوگر اصلی – مقدماتی/ استفاده از موتورهای جستجوگر اصلی- پیشرفته: تصویر, اخبار, گوگل اسکالر و .../ جستجو در سایر پایگاه های اطلاعاتی فارسی  زبان: ایران مدکس, ایران داک, جهاد دانشگاهی/ جستجوی مقالات در PubMed 
  گروه هدف   دانشجویان پرستاری 
  شرایط افراد شرکت کننده
   لیست افراد شرکت کننده 
  آدرس و شماره تلفن تماس   گلستان - گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 4424377-017
  کارشناس مسئول ثبت نام   عالمه کشیری
  امتیاز بازآموزی   ندارد
  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور   ندارد
  مهلت ثبت نام  
  هزینه ثبت نام   رایگان
  توضیحات   ندارد

 

   خانم دکتر لیلا جویباری  خانم نوشین کاشفی
  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  استخدام

  پست

  درجه علمی

  دکتری 

پرستاری 

  رسمی  

 

  هیات علمی

  دانشجو

پرستاری

 

 

 

 


 
  عنوان کارگاه  آشنایی با  چگونگی تهیه پوستر و اسلاید برای سخنرانی در سمینارها
  تاریخ برگزاری 24/8/1388 به مدت 1 روز
  محل برگزاری دانشکده پرستاری و مامایی
  نام اساتید دکتر لیلا جویباری/  نوشین کاشفی
  برنامه کارگاه  
  سرفصلهای آموزشی معرفی منویHome و Insert / معرفی منوی Design  و Animation / معرفی منوی Slide show  و Review  و View
  گروه هدف دانشجویان پرستاری
  شرایط افراد شرکت کننده
   لیست افراد شرکت کننده 
  آدرس و شماره تلفن تماس    گلستان - گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 4424377-017                                                                                                                                                                 
  کارشناس مسئول ثبت نام   عالمه کشیری
  امتیاز بازآموزی   ندارد
  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور   ندارد
  مهلت ثبت نام  
  هزینه ثبت نام   رایگان
  توضیحات   ندارد

 

   دکتر لیلا جویبارینوشین کاشفی
  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  استخدام

  پست

  درجه علمی

  دکتری

پرستاری

رسمی

هیات علمی

دانشجو

پرستاری

 

 

 


 

  عنوان کارگاه کارگاه Power point
  تاریخ برگزاری 5/8/1388 به مدت 1 روز
  محل برگزاری دانشکده پیراپزشکی و بهداشت
  نام اساتید اشکان قدس مفیدی
  برنامه کارگاه  
  سرفصلهای آموزشی معرفی نرم افزار و مبانی نمایش/ اجرای برنامه و آشنایی با نوار ابزارها/ درج متن, ترازبندی و ویرایش متن/ کار با نماها, گویها و آشنایی با میانبرها/ ایجاد اسلاید,حرکت بین اسلایدها و جابجایی اسلایدها/ مدیریت اسلاید, ویرایش اسلایدها و اضافه کردن الگوها/ درج تصویر, فیلم و موسیقی و .../ متحرک سازی مابین اسلایدها/ تنظیمات نمایش اسلایدها/ پیوند اسلایدها با هم و با دیگر فایلهای چند رسانه ای/ ایجاد یک ارائه نمایشی به صورت عملی
  گروه هدف دانشجویان کاردانی بهداشت محیط
  شرایط افراد شرکت کننده
   لیست افراد شرکت کننده 
  آدرس و شماره تلفن تماس    گلستان - گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 4424377-017                                                                                                                                                     
  کارشناس مسئول ثبت نام   عالمه کشیری
  امتیاز بازآموزی   ندارد
  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور   ندارد
  مهلت ثبت نام  
  هزینه ثبت نام   رایگان
  توضیحات   ندارد

 

 سید اشکان قدس مفیدی
  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  استخدام

  پست

  درجه علمی

  لیسانس

پرستاری

رسمی

مسئول آموزش

 

 

  عنوان کارگاه کارگاه روش تحقیق مقدماتی
  تاریخ برگزاری 4/8/1388 به مدت 3روز
  محل برگزاری دانشکده پیراپزشکی و بهداشت
  نام اساتید آقای ناصر بهنام پور-دکتر افسانه برقعی-محمدرضاقنبری-رقیه نوروزی
  برنامه کارگاه  
  سرفصلهای آموزشی اهداف کارگاه/ کلیات روش تحقیق و انتخاب موضوع/ بیان مسئله/ بررسی متون/ اهداف و فرضیات/ متغیرها/ ابزار جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم پرسشنامه/ تکنیک های نمونه گیری و تعیین حجم نمونه/ روش تجزیه و تحلیل آماری
  گروه هدف دانشجویان بهداشت عمومی
  شرایط افراد شرکت کننده
   لیست افراد شرکت کننده 
  آدرس و شماره تلفن تماس    گلستان - گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 4424377-017                                                                                                                                                     
  کارشناس مسئول ثبت نام   عالمه کشیری
  امتیاز بازآموزی   ندارد
  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور   ندارد
  مهلت ثبت نام  
  هزینه ثبت نام   رایگان
  توضیحات   ندارد

 

   دکتر افسانه برقعی  آقای بهنام پور  محمد رضا قنبری   رقیه نوروزی
  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  استخدام

  پست

  درجه علمی

متخصص

پزشک اجتماعی 

 رسمی  

 هیات علمی

  کارشناس ارشد(دانشجوی دکترا)

  آمار زیستی  

  رسمی

  عضو هیئت علمی

  مربی

 

کارشناسی ارشد

حشره شناسی پزشکی

 مربی

کارشناسی ارشد

  بهداشت محیط

  مربی


  عنوان کارگاه کارگاه آموزشی word
  تاریخ برگزاری 19/11/1388 به مدت 1 روز
  محل برگزاری دانشکده پرستاری و مامایی
  نام اساتید آقای پژمان هاشمی
  برنامه کارگاه  
  سرفصلهای آموزشی آشنایی با محیط برنامه و نوار ابزارها/ انتقال و کپی یک متن/ ذخیره سند تا 25 سند قبلی/ کلیدهای سریع در برنامه و کارکترهای موجود/   وredo Undo  ، copy  cut , paste ,delete/ جستجوی کلمات/ ایجادجدول و ستون و قلب بندی/ پاورقی و ایجاد سر صفحه/ حاشیه و پس زمینه/ ایجاد نمودار و چارت/ چاپ مطلب/ لینک دادن کلمات/ پسورد دادن
  گروه هدف دانشجویان پرستاری
  شرایط افراد شرکت کننده
لیست افراد شرکت کننده 
  آدرس و شماره تلفن تماس

 گلستان - گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 4424377-0171                                                                                                                        

  کارشناس مسئول ثبت نام   عالمه کشیری
  امتیاز بازآموزی   ندارد
  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور   ندارد
  مهلت ثبت نام  
  هزینه ثبت نام   رایگان
  توضیحات   ندارد


   پژمان هاشمی
  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

 

دانشجو

علوم آزمایشگاهی


  عنوان کارگاه آشنایی با  چگونگی تهیه پمفلت
  تاریخ برگزاری 8/12/1388 به مدت 1 روز
  محل برگزاری دانشکده پرستاری و مامایی
  نام اساتید آقای پژمان هاشمی
  برنامه کارگاه  
  سرفصلهای آموزشی    نحوه باز کردن برنامه/ تعیین نوع و قالب های مختلف پمفلت/ جایگاه و صفحه بندی مطالب/ برآمده نویسی / تغییر کار مطالب و تغییر رنگ و کادر/ اتوشیپ کردن و وارد کردن مطالب به شیپ ها// ایجاد پس زمینه رنگی و تصویری/ قراردادن تصاویر در کادر های برگه/  نحوه تهیه پمفلت با ورد
  گروه هدف دانشجویان پرستاری
  شرایط افراد شرکت کننده
   لیست افراد شرکت کننده 
  آدرس و شماره تلفن تماس    گلستان - گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 4424377-0171                                                                                                                                                    
  کارشناس مسئول ثبت نام   عالمه کشیری
  امتیاز بازآموزی   ندارد
  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور   ندارد
  مهلت ثبت نام  
  هزینه ثبت نام   رایگان
  توضیحات   ندارد


   آقای پژمان هاشمی
  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

 

دانشجو

علوم آزمایشگاهی

 


  عنوان کارگاه آشنایی با  چگونگی تهیه پوستر
  تاریخ برگزاری 10/12/1388 به مدت 1 روز
  محل برگزاری دانشکده پرستاری و مامایی
  نام اساتید آقای پژمان هاشمی
  برنامه کارگاه  
  سرفصلهای آموزشی نحوه باز کردن برنامه و کاربرد/ قالب های مختلف/ سر فصلهای مطالب/ برآمده نویسی/ تغییر کار مطالب و تغییر رنگ و کادر/ اتوشیپ کردن و وارد کردن مطالب به شیپ ها/ ایجاد پس زمینه رنگی و پس زمینه های کاربردی/ قراردادن تصاویر در کادر های برگه و کوتاه نویسی/ نحوه تهیه پوستر با پابلیشر
  گروه هدف دانشجویان پرستاری
  شرایط افراد شرکت کننده
   لیست افراد شرکت کننده 
  آدرس و شماره تلفن تماس گلستان - گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 4424377-0171
  کارشناس مسئول ثبت نام   عالمه کشیری
  امتیاز بازآموزی   ندارد
  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور   ندارد
  مهلت ثبت نام  
  هزینه ثبت نام   رایگان
  توضیحات   ندارد


   آقای پژمان هاشمی
  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

 

دانشجو

علوم آزمایشگاهی


  

  عنوان کارگاه کارگاه روش تحقیق مقدماتی
  تاریخ برگزاری 17/11/1388 به مدت 3 روز
  محل برگزاری دانشکده پرستاری و مامایی
  نام اساتید آدکتر اکرم ثناگو – زهرا موسوی – زهرا سبزی – آقای ملایی – آقای قربانی – صدیقه مقسمی – زهرا محمدی – منیره کاظمی
  برنامه کارگاه  
  سرفصلهای آموزشی کلیات روش تحقیق  وانتخاب عنوان / بیان مسئله / بررسی متون و مطالعات کتابخانه ای  / اهداف و فرضیات / متغیرها / انواع مطالعات ومطالعات مقطعی و توصیفی / / مطالعات مورد – شاهدی و کوهورت / مطالعات مداخله ای/ روشهای نمونه گیری/ تعیین حجم نمونه/ تجزیه تحلیل آماری/ ابزار جمع آوری اطلاعات و نحوه تنظیم پرسشنامه/  مدیریت تحقیق و بودجه نویسی/ اخلاق در پژوهش و گزارش نویسی
  گروه هدف دانشجویان پرستاری / بهداشت خانواده
  شرایط افراد شرکت کننده
   لیست افراد شرکت کننده 
  آدرس و شماره تلفن تماس گلستان - گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 4424377-0171
  کارشناس مسئول ثبت نام   عالمه کشیری
  امتیاز بازآموزی   ندارد
  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور   ندارد
  مهلت ثبت نام  
  هزینه ثبت نام   رایگان
  توضیحات   ندارد


       
   دکتر اکرم ثناگو  زهراموسوی زهرا سبزی                مصطفی قربانی                    صدیقه مقسمی                زهرا محمدی                    منیره کاظمی  عین اله ملایی
  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  استخدام

  پست

  درجه علمی

دکتری

علوم آزمایشگاهی

 رسمی  

 هیات علمی

  دانشجو

مامایی

 

 

کارشناسی ارشد         کارشناسی ارشد          کارشناسی ارشد          کارشناس                  دانشجو

                               آمار                                    مامایی                 مامایی                    پرستاری

پرستاری                    پیمانی                                طرحی                   طرحی

                               هیات علمی

کارشناسی ارشد

  پرستاری

رسمی

  مربی


  عنوان کارگاه کارگاه مقاله نویسی فارسی
  تاریخ برگزاری 19/12/1388 به مدت 1 روز
  محل برگزاری دانشکده پرستاری و مامایی
  نام اساتید خانم دکتر اکرم ثناگو – آقای حمید آسایش – آقای عمار عباسی – آقای علی اکبر عبداللهی – خانم صدیقه مقسمی
  برنامه کارگاه  
  سرفصلهای آموزشی اهداف کارگاه و کلیات مقاله نویسی/ انواع مقالات و نگارش صفحه عنوان/ نگارش چکیده و کلید واژه/ نگارش مقدمه/ مواد و روش ها/ نگارش نتایج/ نگارش بحث و نتیجه گیری/ نوشتن منابع
  گروه هدف دانشجویان پرستاری
  شرایط افراد شرکت کننده
   لیست افراد شرکت کننده 
  آدرس و شماره تلفن تماس    گلستان - گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 4424377-0171                                                                                                                                   
  کارشناس مسئول ثبت نام   عالمه کشیری
  امتیاز بازآموزی   ندارد
  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور   ندارد
  مهلت ثبت نام  
  هزینه ثبت نام   رایگان
  توضیحات   ندارد


 
   دکتر اکرم ثناگو  حمید آسایش عمار عباسی ماکرانی  علی اکبر عبد اللهی                  صدیقه مقسمی
  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  استخدام

  پست

  درجه علمی

دکتری

پرستاری

 رسمی  

 هیات علمی

  کارشناس ارشد

  روان پرستاری

  رسمی

  مربی

دانشجو

پرستاری

کارشناسی ارشد                 کارشناسی ارشد

 پرستاری                              مامایی

  رسمی                                 طرحی

هیات علمی

 

عنوان کارگاه کارگاه رفرنس نویسی
  تاریخ برگزاری 24/12/1388 به مدت 1 روز
  محل برگزاری مرکز تحقیقات گوارش و کبد
  نام اساتید خانم دکتر سیما بشارت
  برنامه کارگاه  
  سرفصلهای آموزشی مقدمه مقاله نویسی/ منابع معتبر search/ راهنمای منبع نویسی هاروارد/ راهنمای منبع نویسی ونکوئر
  گروه هدف دانشجویان پرستاری - مامایی و علوم آزمایشگاهی
  شرایط افراد شرکت کننده
   لیست افراد شرکت کننده 
  آدرس و شماره تلفن تماس    گلستان - گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 4424377-0171                                                                                                                                   
  کارشناس مسئول ثبت نام   عالمه کشیری
  امتیاز بازآموزی   ندارد
  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور   ندارد
  مهلت ثبت نام  
  هزینه ثبت نام   رایگان
  توضیحات   ندارد


 
   دکتر سیما بشارت
  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  استخدام

  پست

  درجه علمی

دکتری حرفه ای

پزشکی

 رسمی  

 کارشناس پژوهش

 

 

  

  عنوان کارگاه کارگاه روش تحقیق مقدماتی
  تاریخ برگزاری 4/12/1388 به مدت 3 روز
  محل برگزاری دانشکده پرستاری و مامایی
  نام اساتید آدکتر اکرم ثناگو – دکتر لیلا جویباری - زهرا موسوی خورشیدی– زهرا سبزی – آقای حمید آسایش – نوشین کاشفی
  برنامه کارگاه  
  سرفصلهای آموزشی کلیات روش تحقیق  وانتخاب عنوان / بیان مسئله / بررسی متون و مطالعات کتابخانه ای  / اهداف و فرضیات / متغیرها / انواع مطالعات ومطالعات مقطعی و توصیفی / / مطالعات مورد – شاهدی و کوهورت / مطالعات مداخله ای/ روشهای نمونه گیری/ تعیین حجم نمونه/ تجزیه تحلیل آماری/ ابزار جمع آوری اطلاعات و نحوه تنظیم پرسشنامه/  مدیریت تحقیق و بودجه نویسی/ اخلاق در پژوهش و گزارش نویسی
  گروه هدف دانشجویان پرستاری / هوشبری/ اتاق عمل/ مامایی
  شرایط افراد شرکت کننده
   لیست افراد شرکت کننده 
  آدرس و شماره تلفن تماس گلستان - گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 4424377-0171
  کارشناس مسئول ثبت نام   عالمه کشیری
  امتیاز بازآموزی   ندارد
  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور   ندارد
  مهلت ثبت نام  
  هزینه ثبت نام   رایگان
  توضیحات   ندارد


       
   دکتر لیلا جویباری         دکتر اکرم ثناگو              زهرا سبزی                     حمید آسایش                    زهرا موسوی خورشیدی                نوشین کاشفی           
  مدرک تحصیلی

  رشته تحصیلی

  استخدام

  پست

  درجه علمی

دکتری                       دکتری             کارشناس ارشد          کارشناس ارشد                      دانشجو                         دانشجو

پرستاری                   پرستاری              پرستاری                 روان پرستاری                       مامایی                          مامایی

رسمی                     رسمی                                             رسمی

هیات علمی            هیات علمی                                           مربی

 


دفعات مشاهده: 6139 بار   |   دفعات چاپ: 1303 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 126 بار   |   0 نظرCAPTCHA