کارگاههای برگزار شده در معاونت تحقیقات و فناوری : کارگاههای برگزار شده در معاونت تحقیقات و فناوری

  عنوان کارگاه

  روش تحقیق مقدماتی

  تاریخ برگزاری

  22

  لغایت 24 مرداد

  محل برگزاری

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان پایگاه تحقیقات جمعیتی

  نام اساتید

  دکترمحمدهنرور-دکترغلامرضاروشندل-دکترسیمابشارت-دکترلیلی نجفی-خانم سارا ایرانی نژاد-آقای حسن خورشا

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل‌های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  مربیان و رابطین مراکز بهداشتی و درمانی

  شرایط افراد شرکت کننده

  داشتن حداقل مدرک کاردانی

  آدرس و شماره تلفن تماس

  گلستان - گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 4421654-017

  کارشناس مسئول ثبت نام

  ساره ملاکریمی

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87  مصوبه شورای پژوهشی:24/2/87

  مهلت ثبت نام

  یکماه قبل از برگزاری کارگاه

  هزینه ثبت نام

  رایگان

                                             

 

  توضیحات

  ندارد

 

مشخصات مدرسین

 
آقای دکتر محمدرضا هنرور دکتر غلامرضا روشندلدکتر سیما بشارتدکتر لیلی نجفیخانم سارا ایرانی نژادآقای حسن خورشا

 مدرک تحصیلی:دکتری حرفه ای

رشته تحصیلی :پزشکی

نوع استخدام:رسمی

مجموعه پست:مدیر اطلاع رسانی

مجموعه حکم: مدیر آمارواطلاع رسانی

پزشک عمومی

پزشکی

پیمانی

کارشناس امور پژوهشی

 پزشک عمومی

پزشکی

پیمانی

کارشناس امور پژوهشی    

                       

پزشک عمومی

پزشکی

کارمند طرحی

کارشناس امور پژوهشی

                                  

 کارشناس پرستاری

پرستاری

کارمند طرحی

کارشناس کمیته تحقیقات دانشجویی

                                     

کارشناس آمار

آمار

قراردادی

کارشناس آمار

                                                                

 


 

  عنوان کارگاه

  کارگاه سواد اطلاعاتی

  تاریخ برگزاری

  8

  لغایت 9 آبان

  محل برگزاری

  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

  نام اساتید

  دکتر علی حسین قاسمی

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل‌های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  کارشناسان کتابدار

  شرایط افراد شرکت کننده

  کتابدار

  آدرس و شماره تلفن تماس

  گرگان- کیلومتر 2 جاده گرگان ساری- دانشگاه علوم پزشکی فلسفی- معاونت تحقیقات و فناوری- 4420199-0171

  کارشناس مسئول ثبت نام

  زهره پرانام

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87 ، مصوبه شورای پژوهشی:31/2/87 ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)

  مهلت ثبت نام

  5 آبان

  هزینه ثبت نام

  رایگان

 

 

  توضیحات

  ندارد

 

 مشخصات مدرس

   دکتر علی حسین قاسمی

  مدرک تحصیلی: دکتری کتابداری

  رشته تحصیلی:کتابداری 

 نوع استخدام:پیمانی

  درجه هیئت علمی: هیئت علمی

 


 

  عنوان کارگاه

  کارگاه search بانکهای اطلاعاتی پرستاری

  تاریخ برگزاری

  1387/10/15

 

  محل برگزاری

  معاونت تحقیقات و فناوری (کلاس کامپیوتر)

  نام اساتید

  رضا محمدی زهره پرانام

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل‌های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی 

  شرایط افراد شرکت کننده

  عضو هیئت علمی رشته پرستاری

  آدرس و شماره تلفن تماس

  گرگان- کیلومتر 2 جاده گرگان ساری- دانشگاه علوم پزشکی فلسفی- معاونت تحقیقات و فناوری- 4420199-0171

  کارشناس مسئول ثبت نام

  زهره پرانام

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87 ، مصوبه شورای پژوهشی:31/2/87 ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)

  مهلت ثبت نام

  10/10/1387

  هزینه ثبت نام

  رایگان

 

 

  توضیحات

  این کارگاه به منظور آموزش بانکهای اطلاعاتی پرستاری موجود در کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ( INLM ) برگزار گردید.

 

مشخصات مدرسین

 
آقای رضا محمدیخانم زهره پرانام

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی :پرستاری

نوع استخدام:طرحی

مجموعه پست:واحد اطلاع رسانی

مجموعه حکم:کارشناس واحد اطلاع رسانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی :کتابداری

نوع استخدام:پیمانی

مجموعه پست:واحد اطلاع رسانی

مجموعه حکم:کارشناس کتابداری

 

 


  عنوان کارگاه

  کارگاه SEARCH هسته های پژوهش

  تاریخ برگزاری

  18

  لغایت19 تیر

  محل برگزاری

  معاونت تحقیقات و فناوری (کلاس کامپیوتر)

  نام اساتید

  دکتر محمد رضا هنرور، زهره پرانام، رضا محمدی

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل‌های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  کارشناسان معاونت درمان و شبکه­های بهداشتی و درمان دانشگاه

  شرایط افراد شرکت کننده

  کارشناسان بهداشتی

  آدرس و شماره تلفن تماس

  گرگان- کیلومتر 2 جاده گرگان ساری- دانشگاه علوم پزشکی فلسفی- معاونت تحقیقات و فناوری- 4420199-0171

  کارشناس مسئول ثبت نام

  زهره پرانام

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87 ، مصوبه شورای پژوهشی:31/2/87 ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)

  مهلت ثبت نام

  15/4/1387

  هزینه ثبت نام

  رایگان

 

 

  توضیحات

  این کارگاه به منظور آشنایی اولیه کارشناسان با مفاهیم اولیه جستجوی منابع الکترونیکی برگزار گردید

 

مشخصات مدرسین

 
دکتر محمد رضا هنرورخانم زهره پرانامآقای رضا محمدی

مدرک تحصیلی:دکتری حرفه ای

رشته تحصیلی:پزشکی

نوع استخدام:رسمی

مجموعه پست:مدیر اطلاع رسانی

مجموعه حکم:مدیر آمار و اطلاع رسانی

کارشناسی

کتابداری

پیمانی

واحد اطلاع رسانی

کارشناس کتابداری

کارشناسی

پرستاری

طرحی

واحد اطلاع رسانی

کارشناس اطلاع رسانی

 


 

  عنوان کارگاه

  جستجوی بانکهای اطلاعاتی پزشکی کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران

  تاریخ برگزاری

  19/12/1387

 

  محل برگزاری

  کلاس کامپیوتر معاونت تحقیقات و فناوری

  نام اساتید

  دکتر محمدرضا هنرور - خانم زهره پرانام - آقای رضا محمدی

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل‌های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  پزشکان عمومی و مسؤولین مراکز بهداشتی و درمانی

  شرایط افراد شرکت کننده

  پزشکان مراکز بهداشتی استان که از طرف معاونت بهداشتی معرفی شدند

  آدرس و شماره تلفن تماس

  گرگان- کیلومتر 2 جاده گرگان ساری- دانشگاه علوم پزشکی فلسفی- معاونت تحقیقات و فناوری- 4420199-0171

  کارشناس مسئول ثبت نام

  رضا محمدی

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87 ، مصوبه شورای پژوهشی:31/2/87 ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)

  مهلت ثبت نام

  18/12/87

  هزینه ثبت نام

  رایگان

 

 

  توضیحات

  آشنایی با منابع الکترونیکی کتابخانه دیجیتال ایران

 

مشخصات مدرسین

 

دکتر محمد رضا هنرورخانم زهره پرانامآقای رضا محمدی

مدرک تحصیلی:دکتری حرفه ای

رشته تحصیلی:پزشکی

نوع استخدام:رسمی

مجموعه پست:مدیر اطلاع رسانی

مجموعه حکم:سرپرست مدیر اطلاع رسانی

کارشناسی

کتابداری

پیمانی

واحد اطلاع رسانی

کارشناس کتابداری

کارشناس

پرستاری

طرحی

واحد اطلاع رسانی

کارشناس اطلاع رسانی


 

  عنوان کارگاه

  کارگاه Search بانکهای اطلاعاتی پرستاری

  تاریخ برگزاری

  02/06/1387

 

  محل برگزاری

  معاونت تحقیقات و فناوری( کلاس کامپیوتر )

  نام اساتید

  رضا محمدی زهره پرانام

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل‌های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  پرستاران بیمارستان­ها

  شرایط افراد شرکت کننده

  کارشناس پرستاری

  آدرس و شماره تلفن تماس

  گرگان- کیلومتر 2 جاده گرگان ساری- دانشگاه علوم پزشکی فلسفی- معاونت تحقیقات و فناوری- 4420199-0171

  کارشناس مسئول ثبت نام

  زهره پرانام

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87 ، مصوبه شورای پژوهشی:31/2/87 ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)

  مهلت ثبت نام

  29/05/1387

  هزینه ثبت نام

  رایگان

 

 

  توضیحات

  --

 

مشخصات مدرسین

 

آقای رضا محمدیخانم زهره پرانام

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی :پرستاری

نوع استخدام:طرحی

مجموعه پست:واحد اطلاع رسانی

مجموعه حکم:کارشناس واحد اطلاع رسانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی :کتابداری

نوع استخدام:پیمانی

مجموعه پست:واحد اطلاع رسانی

مجموعه حکم:کارشناس کتابداری


 

  عنوان کارگاه

  کارگاه Search بانکهای اطلاعاتی پرستاری

  تاریخ برگزاری

  04/06/1387

 

  محل برگزاری

  معاونت تحقیقات و فناوری( کلاس کامپیوتر )

  نام اساتید

  رضا محمدی زهره پرانام

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل‌های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  پرستاران بیمارستان­ها

  شرایط افراد شرکت کننده

  کارشناس پرستاری

  آدرس و شماره تلفن تماس

  گرگان- کیلومتر 2 جاده گرگان ساری- دانشگاه علوم پزشکی فلسفی- معاونت تحقیقات و فناوری- 4420199-0171

  کارشناس مسئول ثبت نام

  زهره پرانام

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87، مصوبه شورای پژوهشی:31/2/87 ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)

  مهلت ثبت نام

  29/05/1387

  هزینه ثبت نام

  رایگان

 

 

  توضیحات

  --

 

مشخصات مدرسین

 

آقای رضا محمدیخانم زهره پرانام

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی :پرستاری

نوع استخدام:طرحی

مجموعه پست:واحد اطلاع رسانی

مجموعه حکم:کارشناس واحد اطلاع رسانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی :کتابداری

نوع استخدام:پیمانی

مجموعه پست:واحد اطلاع رسانی

مجموعه حکم:کارشناس کتابداری


 

 

 

  عنوان کارگاه

  کارگاه Search بانکهای اطلاعاتی پرستاری

  تاریخ برگزاری

  06/06/1387

 

  محل برگزاری

  معاونت تحقیقات و فناوری( کلاس کامپیوتر )

  نام اساتید

  رضا محمدی زهره پرانام

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل‌های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  پرستاران و سوپروایزرها

  شرایط افراد شرکت کننده

  کارشناس پرستاری

  آدرس و شماره تلفن تماس

  گرگان- کیلومتر 2 جاده گرگان ساری- دانشگاه علوم پزشکی فلسفی- معاونت تحقیقات و فناوری- 4420199-0171

  کارشناس مسئول ثبت نام

  زهره پرانام

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87 ، مصوبه شورای پژوهشی:31/2/87 ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)

  مهلت ثبت نام

  29/5/1387

  هزینه ثبت نام

  رایگان

 

 

  توضیحات

  --

 

مشخصات مدرسین

آقای رضا محمدیخانم زهره پرانام

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی :پرستاری

نوع استخدام:طرحی

مجموعه پست:واحد اطلاع رسانی

مجموعه حکم:کارشناس واحد اطلاع رسانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

رشته تحصیلی :کتابداری

نوع استخدام:پیمانی

مجموعه پست:واحد اطلاع رسانی

مجموعه حکم:کارشناس کتابداری

 

 


 

  عنوان کارگاه

  تست های تشخیصی

  تاریخ برگزاری

  30

  لغایت 31 تیر

  محل برگزاری

  واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

  نام اساتید

  دکتر عباسعلی کشتکار 

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل‌های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  پزشکان و اعضای هیات علمی

  شرایط افراد شرکت کننده

  افراد علاقمند به تحقیق

  آدرس و شماره تلفن تماس

  بیمارستان 5 آذر - مرکز رادیوتراپی و انکلوژی شفا-طبقه دوم واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سهیلا صمدزاده

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد  مصوبه شورای پژوهشی:24/2/87

  مهلت ثبت نام

  روز قبل از کارگاه

  هزینه ثبت نام

  رایگان

 

 

  توضیحات

  کارگاه در مورخ30/4/87 الی 2/5/87 با حضور تعدادی از اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی در واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی برگزار گردید

 

 


 

  عنوان کارگاه

  ENDNOTE

  تاریخ برگزاری

  10

  الی 11 شهریور

  محل برگزاری

  واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

  نام اساتید

  آقای دکتر کبیری

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل‌های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  اعضای هیأت علمی بالینی

  شرایط افراد شرکت کننده

  کلیه پزشکان علاقمند به تحقیق

  آدرس و شماره تلفن تماس

  بیمارستان 5 آذر - مرکز رادیوتراپی و انکلوژی شفا طبق دوم واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

  کارشناس مسئول ثبت نام

  سهیلا صمدزاده

  امتیاز بازآموزی

  ندارد

  مجوز سازمان برنامه ریزی کشور

  ندارد  مصوبه شورای پژوهشی:24/2/87

  مهلت ثبت نام

  2 روز قبل از کارگاه

  هزینه ثبت نام

  رایگان

 

 

  توضیحات

  این کارگاه به مدت 2 روز توسط آقای دکتر کبیری در این مرکز برگزار گردید .

 

 مشخصات مدرس 

  دکتر پیام کبیری

  مدرک تحصیلی: دکتری اپیدمیولوژی

  رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

  نوع استخدام: هیئت علمی رسمی

  مجموعه پست: واحد اطلاع رسانی

  مجموعه حکم: سرپرست واحد علم سنجی

  درجه هیئت علمی: هیئت علمی


 

 

  عنوان کارگاه

  کارگاه مطالعه همگروهی

  تاریخ برگزاری

  20لغایت 21 اسفند

  محل برگزاری

  معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه

  نام اساتید

  دکتر عباسعلی کشتکار - دکتر نادرمنصورسمائی

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

 کارشناسان معاونت و مراکز تحقیقات

  شرایط افراد شرکت کننده

  گذراندن کارگاه روش تحقیق مقدماتی -

  آدرس و شماره تلفن

  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 4421654-0171

  کارشناس مسؤل ثبت نام

  شیماکاظمی ملک محمودی

  امتیاز باز آموزی

  ندارد

  مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  دارد- شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87  ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)  مصوبه شورای پژوهشی:24/2/87

  مهلت ثبت نام

  یک هفته قبل ازکارگاه -

  هزیه ثبت نام

  رایگان

  توضیحات 

  کارگاه فوق با توجه به درخواست کارشناسان و ضرورت اجرای ان جهت توانمند سازی کارکنان حوزه اجرا گردید .

 

 


 

 

  عنوان کارگاه

  طراحی اجرای مطالعات مورد شاهدی

  تاریخ برگزاری

  26لغایت 27 اسفند

  محل برگزاری

  معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه

  نام اساتید

  دکتر عباسعلی کشتکار - دکتر نادرمنصورسمائی

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

کارشناسان معاونت و مراکز تحقیقات

  شرایط افراد شرکت کننده

  گذراندن کارگاه روش تحقیق مقدماتی -

  آدرس و شماره تلفن

  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 0171-4421654

  کارشناس مسؤل ثبت نام

  شیماکاظمی ملک محمودی

  امتیاز باز آموزی

  ندارد

  مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  دارد- شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87  ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)  مصوبه شورای پژوهشی:24/2/87

  مهلت ثبت نام

  یک هفته قبل از کارگاه

  هزیه ثبت نام

  رایگان

  توضیحات 

  کارگاه فوق با توجه به درخواست کارشناسان و ضرورت اجرای ان جهت توانمند سازی کارکنان حوزه اجرا گردید .

 


 

  عنوان کارگاه

  کارگاه روش تهیه پرسشنامه

  تاریخ برگزاری

  12/6/1387

  محل برگزاری

  سالن همایش دانشکده پرستاری و مامایی

  نام اساتید

  دکتر احمد دانش

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  کارشناسان شبکه­های بهداشتی و درمانی

 

  شرایط افراد شرکت کننده

  گزراندن کارگاه روش تحقیق مقدماتی - داشتن حداقل یک پروژه مصوب

  آدرس و شماره تلفن

  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 0171-4421654

  کارشناس مسؤل ثبت نام

  زهرا خمبه بینی

  امتیاز باز آموزی

  ندارد

  مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  دارد- شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87  ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)  مصوبه شورای پژوهشی:24/2/87

  مهلت ثبت نام

  یکماه قبل از برگزاری کارگاه

  هزیه ثبت نام

  رایگان

  توضیحات

  کارگاه فوق با توجه به درخواست واحدها و ضرورت اجرای ان جهت توانمند سازی کارکنان ستادی و محیطی اجرا گردید .

 

دکتر احمد دانش

  مدرک تحصیلی: دانشجوی ph.D اپیدمیولوژی

  رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

  شاغل در: معاونت بهداشتی

  مجموعه پست: مسؤول پژوهش

 


 

 

  عنوان کارگاه

  کارگاه روش تهیه پرسشنامه

  تاریخ برگزاری

  17/5/1387

  محل برگزاری

  سالن پایگاه تحقیقات جمعیتی

  نام اساتید

  دکتر احمد دانش

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  کارشناسان آمار و مدارک پزشکی

 

  شرایط افراد شرکت کننده

  گزراندن کارگاه روش تحقیق مقدماتی -داشتن حداقل یک پورپوزال تحقیقاتی

  آدرس و شماره تلفن

  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 0171-4421654

  کارشناس مسؤل ثبت نام

  زهرا خمبه بینی

  امتیاز باز آموزی

  ندارد

  مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  دارد- شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87 ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)  مصوبه شورای پژوهشی:24/2/87

  مهلت ثبت نام

  یکماه قبل از برگزاری کارگاه

  هزیه ثبت نام

  رایگان

  توضیحات 

  کارگاه فوق به منظور توانمندسازی بیشتر کارشناسان هسته های پژوهشی دانشگاه در سطح استان جهت اجرای پروژ های تحقیقاتی بوده است .

 

دکتر احمد دانش

  مدرک تحصیلی: دانشجوی ph.D اپیدمیولوژی

  رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

  شاغل در: معاونت بهداشتی

  مجموعه پست: مسؤول پژوهش


 

  عنوان کارگاه

  کارگاه آموزشی جستجوی منابع الکترونیکی

  تاریخ برگزاری

  23لغایت25اردیبهشت

  محل برگزاری

  کلاس کامپیوتر سایت معاونت تحقیقات و فناوری

  نام اساتید

  دکتر پیام کبیری

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  جمعی از کتابداران ،اعضای هیات علمی ، کارشناسان مراکز تحقیقاتی

  شرایط افراد شرکت کننده

  جمعی از کتابداران ،اعضای هیات علمی ، کارشناسان مراکز تحقیقاتی

  آدرس و شماره تلفن

  معاونت تحقیقات و فناوری واحد امار و اطلاع رسانی0171-4420199

  کارشناس مسؤل ثبت نام

  زهره پرانام

  امتیاز باز آموزی

  ندارد

  مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87 مصوبه شورای پژوهشی:31/2/87(مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)

  مهلت ثبت نام

  1987/02/20

  هزیه ثبت نام

  رایگان

  توضیحات

 

 

 مشخصات مدرس

  دکتر پیام کبیری

  مدرک تحصیلی: دکتری اپیدمیولوژی

  رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی

  نوع استخدام: هیئت علمی رسمی

  مجموعه پست: واحد اطلاع رسانی

  مجموعه حکم: سرپرست واحد علم سنجی

  درجه هیئت علمی: هیئت علمی

 

 


 

  عنوان کارگاه

  تکنیکهای سریع تولید نشریات آماری ( OLE )

  تاریخ برگزاری

  15لغایت 17 اردیبهشت

  محل برگزاری

  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

  نام اساتید

  آقای مسعود گرانمایه

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  مدیران و کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری

  شرایط افراد شرکت کننده

  کارشناسان معاونت تحقیقات فناوری

  آدرس و شماره تلفن

  معاونت تحقیقات و فناوری واحد امار و اطلاع رسانی -4421717

  کارشناس مسؤل ثبت نام

  رویا بامیار

  امتیاز باز آموزی

  دارد

  مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  دارد- شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87 ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است) مصوبه شورای پژوهشی:31/2/87

  مهلت ثبت نام

  دوهفته قبل از برگزاری

  هزیه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات 

 

 

 

مشخصات مدرس

 

آقای مسعود گرانمایه

مدرک تحصیلی: کارشناس

رشته:آمار

نوع استخدام:قراردادی

مجموعه حکم:کارشناس آمار

محل خدمت: مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 


 

  عنوان کارگاه

  جستجوی منابع الکترونیک

  تاریخ برگزاری

  30/4/1387 لغایت 31/4/87

  محل برگزاری

  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

  نام اساتید

  دکتر محمد رضا هنرور-رضا محمدی -زهره پرانام

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  کارشناسان آمار و مدارک پزشکی

 

  شرایط افراد شرکت کننده

  کارگاه روش تحقیق و آمار مقدماتی را گذرانده باشند

  آدرس و شماره تلفن

  معاونت تحقیقات و فناوری واحد امار و اطلاع رسانی -4421717

  کارشناس مسؤل ثبت نام

  رویا بامیار

  امتیاز باز آموزی

  ندارد

  مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  دارد- شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87 ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است) مصوبه شورای پژوهشی:31/2/87

  مهلت ثبت نام

  دوهفته قبل از برگزاری

  هزیه ثبت نام

  ندارد

  توضیحات

 

 

  مشخصات مدرسین

 

 

  خانم زهره پرانام

 آقای دکتر محمدرضا هنرور

   آقای رضا محمدی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی

  رشته تحصیلی: کتابداری

  نوع استخدام: پیمانی

  مجموعه پست: واحد اطلاع رسانی

  مجموعه حکم: کارشناس واحد اطلاع رسانی

 

  مدرک تحصیلی: دکتری حرفه ای

  رشته تحصیلی: پزشکی

  نوع استخدام: رسمی

  مجموعه پست: مدیر اطلاع رسانی

  مجموعه حکم:  مدیرآمار و اطلاع رسانی

  مدرک تحصیلی: کارشناسی

  رشته تحصیلی: پرستاری

  نوع استخدام: طرحی

  مجموعه پست: واحد اطلاع رسانی

  مجموعه حکم: کارشناس واحد اطلاع رسانی

 

 


 

  عنوان کارگاه

  آموزش spss

  تاریخ برگزاری

  24/12/1387

  محل برگزاری

  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

  نام اساتید

  حسن خورشا

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  کارشناسان هسته­های پژوهشی و کارشناسان معاونت تحقیقات و مراکز تحقیقاتی

  شرایط افراد شرکت کننده

  کارگاه روش تحقیق را گذرانده باشند

  آدرس و شماره تلفن

  معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه واحد آمار 4421717

  کارشناس مسؤل ثبت نام

  رویا بامیار

  امتیاز باز آموزی

  ندارد

  مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87   مصوبه شورای پژوهشی:31/2/87  ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)

  مهلت ثبت نام

  دوهفته قبل از برگزاری

  هزیه ثبت نام

  رایگان

  توضیحات

  کارگاه یک روزه بوده است

 

مشخصات مدرس

 

آقای حسن خورشا

مدرک تحصیلی: کارشناس

رشته:آمار

نوع استخدام:قراردادی

مجموعه حکم:کارشناس آمار

 


 

  عنوان کارگاه

  کارگاه روش تحقیق مقدماتی

  تاریخ برگزاری

  22لغایت 25 دی

  محل برگزاری

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری

  نام اساتید

  آقایان علی اکبر عبداللهی - عین اله ملایی - مصطفی قربانی و خانم شهره کلاگری

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  کارشناسان هسته­های پژوهشی و کارشناسان معاونت تحقیقات و مراکز تحقیقاتی

  شرایط افراد شرکت کننده

  داشتن حداقل مدرک کاردانی

  آدرس و شماره تلفن

  گرگان - دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 4421654-0171

  کارشناس مسؤل ثبت نام

  نسرین نعمتی

  امتیاز باز آموزی

  ندارد

  مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  دارد- شماره 67797/1803 مورخ 27/7/87 ( مجوز در کارگاه اول قابل رویت است)

  مهلت ثبت نام

  یکماه قبل از برگزاری کارگاه

  هزیه ثبت نام

  رایگان

  توضیحات

 

 


 

  عنوان کارگاه

  طراحی اجرای مطالعات مورد شاهدی

  تاریخ برگزاری

  11/12/1387

  محل برگزاری

  واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

  نام اساتید

  دکتر محسن اعرابی

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  پزشکان و اعضای هیئت علمی

  شرایط افراد شرکت کننده

  کلیه افراد علاقمند به تحقیق

  آدرس و شماره تلفن

  بیمارستان 5 آذر مرکز رادیوتراپی و انکلوژی شفا طبقه دوم واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی 2241280-0171

  کارشناس مسؤل ثبت نام

  سهیلا صمدزاده

  امتیاز باز آموزی

  ندارد

  مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  ندارد   مصوبه شورای پژوهشی:24/2/87

  مهلت ثبت نام

  روز قبل از کارگاه

  هزیه ثبت نام

  رایگان

  توضیحات

 

 


 

  عنوان کارگاه

  SAMPLE SIZE (تعیین حجم نمونه)

  تاریخ برگزاری

  20/11/1387

  محل برگزاری

  واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی

  نام اساتید

  آقای مصطفی قربانی (کارشناسی ارشد اپیدمیولوژیست)

  برنامه کارگاه

  AWT IMAGE

  سرفصل های آموزشی

  AWT IMAGE

  گروه هدف

  پزشکان و اعضای هیئت علمی

  شرایط افراد شرکت کننده

  پزشکان بالینی علاقمند به تحقیق

  آدرس و شماره تلفن

  بیمارستان 5 آذر مرکز رادیوتراپی و انکلوژی شفا طبقه دوم

  کارشناس مسؤل ثبت نام

  سهیلا صمدزاده

  امتیاز باز آموزی

  ندارد

  مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  ندارد  مصوبه شورای پژوهشی:24/2/87

  مهلت ثبت نام

  روز قبل از کارگاه

  هزیه ثبت نام

  رایگان

  توضیحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


دفعات مشاهده: 5549 بار   |   دفعات چاپ: 1328 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 275 بار   |   0 نظرCAPTCHA