مجلات و نشریات : مجلات و نشریات

  راهنمای مجلات فارسی

 

  بانک اطلاعاتی مقالات بنیاد اندیشه اسلامی

  بانک اطلاعات نشریات کشور

  پایگاه اطلاعات علمی

  سراج

  مجلات حوزه

  مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

  مقاله.نت

  مقالات و مجلات علمی ایران

  نصور: آرشیو مقاله‌های فارسی

 

  فهرست الفبایی مجلات فارسی

 

  آ- الف

  آینه پژوهش، ماهنامه

  آینه میراث، فصلنامه

  اخبار شیعیان، ماهنامه

  ادبستان، ماهنامه

  اشکذر، ماهنامه

  اطلاع، ماهنامه

  اطلاع‌رسانی، فصلنامه

  اطلاع‌شناسی، فصلنامه

  اعتیاد پژوهی، فصلنامه

  اقتصاد انرژی، ماهنامه

  اقتصاد ایران‌، ماهنامه

  اقتصاد کشاورزی و توسعه

  اقتصاد و تجارت نوین،‌ فصلنامه

  امان، مجله

  انتظار، فصلنامه

  انجمن معارف اسلامی، فصلنامه

  اندیشه صادق، فصلنامه

  انسان و محیط زیست، فصلنامه

  اینترنت (آرپانت)، نشریه تخصصی

  اینترنت، ماهنامه

  ب

  بازار کار، هفته‌نامه

  بانک صادرات ایران، فصلنامه

  بانک مرکزی، مجله

  بانک و اقتصاد، ماهنامه

  بخارا، ماهنامه

  بررسیهای بازرگانی، ماهنامه

  برنامه و بودجه، ماهنامه

  بزرگراه رایانه، ماهنامه

  بزرگراه فن‌آوری، هفته‌نامه

  بشارت، مجله

  بورس، مجله

  بهار، ماهنامه

  پ

  پاسدار اسلام، مجله

  پرسمان، مجله

  پرگار، هفته‌نامه

  پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، فصلنامه

  پژوهشنامه قرآن و حدیث، فصلنامه

  پژوهشهای روان‌شناسی، فصلنامه

  پژوهشی، فصلنامه

  پگاه حوزه، هفته‌نامه

  پیام ایمنی، فصلنامه

  پیام بانک، مجله

  پیام پژوهش، ماهنامه

  پیام زن، مجله

  پیام صادق، فصلنامه

  ت_ ج_خ

  تازه‌های رواندرمانی، فصلنامه

  تجارت الکترونیک و رایانه، ماهنامه

  تحلیلگران عصر اطلاعات، ماهنامه

  توانبخشی، فصلنامه

  جشن کتاب، ماهنامه

  جمعیت، فصلنامه

  جنگ افزار، ماهنامه

  چاپ و بسته‌بندی، ماهنامه

  چشم انداز ایران، ماهنامه

  چیستا، ماهنامه

  حدیث زندگی، مجله

  حسابرس، فصلنامه

  حسابهای اقتصادی ایران، فصلنامه

  خلاصه تحولات اقتصادی کشور، سالنامه

  خوانش، فصلنامه ادبی داستانی

  خون، فصلنامه

  د- ز

  دنیای کامپیوتر و ارتباطات، ماهنامه

  دنیای مخابرات و ارتباطات، ماهنامه

  دیدار آشنا، مجله

  ذهن، فصلنامه

  رایانه خبر، ماهنامه

  رایانه، ماهنامه

  رفتار و اندیشه، فصلنامه

  روانشناسان ایران، فصلنامه

  روان‌شناسی معاصر، فصلنامه

  روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا، مجله

  رونا، ماهنامه

  روند، مجله

  ریز پردازنده، ماهنامه

  زبان و ادبیات فارسی، فصلنامه

  زمانه، ماهنامه

  س_ش

  ساختمان و کامپیوتر، ماهنامه

  سالنامه خلاصه تحولات اقتصادی کشور

  سایه روشن، ماهنامه

  سفر، ماهنامه

  سمرقند، فصلنامه

  سوره مهر، ماهنامه

  سیروان، هفته‌نامه

  سینما جهان، ماهنامه

  شاهد جوان، ماهنامه

  شاهد کودک، ماهنامه

  شاهد نوجوان، ماهنامه

  شاهد یاران، ماهنامه

  شبکه، ماهنامه

  شطرنج، ماهنامه

  شورای فرهنگ عمومی، فصلنامه

  ص_ع

  صحرا، هفته‌نامه

  صنعت حمل و نقل، ماهنامه

  طلا و جواهر، فصلنامه

  طنز و کاریکاتور، ماهنامه

  طوبی، مجله

  عروض، ماهنامه

  عصر ارتباط، هفته‌نامه

  عصر فن‌آوری اطلاعات، ماهنامه

  علم و الکترونیک و کامپیوتر، ماهنامه

  علم و موفقیت، فصلنامه

  علوم سیاسی، فصلنامه

  ف

  فرهنگ مردم، فصلنامه

  فرهیختگان، هفته‌نامه

  فصلنامه آهنگ صنعت

  فصلنامه آینه میراث

  فصلنامه ادبی داستانی خوانش

  فصلنامه اطلاع‌رسانی

  فصلنامه اطلاع‌شناسی

  فصلنامه اعتیاد پژوهی

  فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه

  فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین

  فصلنامه انتظار

  فصلنامه انجمن معارف اسلامی

  فصلنامه اندیشه صادق

  فصلنامه انسان و محیط زیست

  فصلنامه بانک صادرات ایران

  فصلنامه بانک صادرات ایران

  فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی

  فصلنامه پژوهش و سازندگی

  فصلنامه پژوهش و سنجش

  فصلنامه پژوهشنامه قرآن و حدیث

  فصلنامه پژوهشهای روان‌شناسی

  فصلنامه پژوهشی

  فصلنامه پیام ایمنی

  فصلنامه پیام صادق

  فصلنامه تازه‌های رواندرمانی

  فصلنامه توانبخشی

  فصلنامه جمعیت

  فصلنامه حسابرس

  فصلنامه حسابهای اقتصادی ایران

  فصلنامه خون

  فصلنامه ذهن

  فصلنامه رفتار و اندیشه

  فصلنامه روانشناسان ایران

  فصلنامه روان‌شناسی معاصر

  فصلنامه زبان و ادبیات فارسی

  فصلنامه سمرقند

  فصلنامه شورای فرهنگ عمومی

  فصلنامه طلا و جواهر

  فصلنامه علم و موفقیت

  فصلنامه علوم سیاسی

  فصلنامه فرهنگ مردم

  فصلنامه قبسات

  فصلنامه کتاب

  فصلنامه کتاب نقد

  فصلنامه گفتگو

  فصلنامه مالیه

  فصلنامه مدیریت پروژه

  فصلنامه مشکوه النور

  فصلنامه مطالعات بین‌المللی

  فصلنامه مطالعات روانشناختی

  فصلنامه نامه حکمت

  فصلنامه ندای صادق

  فصلنامه هفت آسمان

  فصلنامه یوگا پیام مهر

  فن‌آوری اطلاعات(فا)، ماهنامه

  فیلم‌نگار، ماهنامه

  ق-گ

  قبسات، فصلنامه

  قضاوت، ماهنامه دادگستری استان تهران

  کتاب ماه، ماهنامه

  کتاب نقد، فصلنامه

  کتاب، فصلنامه

  کودک، ماهنامه

  کیهان هوایی، ماهنامه

  گزارش اقتصادی و ترازنامه

  گزارش، ماهنامه

  گزیده آمارهای اقتصادی، مجله

  گزیده مدیریت، ماهنامه

  گفتگو، فصلنامه

  گلبرگ، مجله

  گلستان قرآن، ماهنامه

  گنجینه، مجله

  گیلان بهتر، هفته‌نامه

  م

  مالیه، فصلنامه

  ماهنامه آفتاب

  ماهنامه آینه پژوهش

  ماهنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

  ماهنامه احداث صنعت سیمان

  ماهنامه اخبار شیعیان

  ماهنامه ادبستان

  ماهنامه اشکذر

  ماهنامه اطلاع

  ماهنامه اقتصاد انرژی

  ماهنامه اقتصاد ایران

  ماهنامه اینترنت

  ماهنامه بانک و اقتصاد

  ماهنامه بخارا

  ماهنامه بررسیهای بازرگانی

  ماهنامه برنامه و بودجه

  ماهنامه بزرگراه رایانه

  ماهنامه بهار

  ماهنامه پژوهش و حوزه

  ماهنامه پیام پژوهش

  ماهنامه تجارت الکترونیک و رایانه

  ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات

  ماهنامه تماشگران

  ماهنامه جشن کتاب

  ماهنامه جنگ افزار

  ماهنامه چاپ و بسته‌بندی

  ماهنامه چشم انداز ایران

  ماهنامه چیستا

  ماهنامه دادگستری استان تهران

  ماهنامه دارو و درمان

  ماهنامه دانش‌آموزی ماد

  ماهنامه دنیای کاپیوتر و ارتباطات

  ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

  ماهنامه راه راست

  ماهنامه رایانه

  ماهنامه رایانه خبر

  ماهنامه رونا

  ماهنامه ریز پردازنده

  ماهنامه زمانه

  ماهنامه ساختمان و کامپیوتر

  ماهنامه سایه روشن

  ماهنامه سفر

  ماهنامه سوره مهر

  ماهنامه سینما جهان

  ماهنامه شاهد جوان

  ماهنامه شاهد کودک

  ماهنامه شاهد نوجوان

  ماهنامه شاهد یاران

  ماهنامه شبکه

  ماهنامه شطرنج

  ماهنامه صنعت حمل و نقل

  ماهنامه طنز و کاریکاتور

  ماهنامه عروض

  ماهنامه عصر فن‌آوری اطلاعات

  ماهنامه فن‌آوری اطلاعات (فا)

  ماهنامه فیلم‌نگار

  ماهنامه قضاوت دادگستری استان تهران

  ماهنامه کتاب ماه

  ماهنامه کودک

  ماهنامه کیهان هوایی

  ماهنامه گزارش

  ماهنامه گزیده مدیریت

  ماهنامه گلستان قرآن

  ماهنامه مدیریت دانش سازمانی

  ماهنامه مشعل

  ماهنامه موعود

  ماهنامه نامه

  ماهنامه نفت پارس

  ماهنامه نقد نو

  ماهنامه وب

  ماهنامه هنر موسیقی

  ماهنامه یاس

  مبلغان، مجله

  مجله امان

  مجله بانک مرکزی

  مجله بشارت

  مجله بورس

  مجله پاسدار اسلام

  مجله پرسمان

  مجله پیام بانک

  مجله پیام زن

  مجله حدیث زندگی

  مجله دیدار آشنا

  مجله روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهرا

  مجله روند

  مجله طوبی

  مجله گزیده آمارهای اقتصادی

  مجله گلبرگ

  مجله گنجینه

  مجله مبلغان

  مجله نماگرهای اقتصادی

  مدیریت پروژه، فصلنامه

  مدیریت دانش سازمانی، ماهنامه

  مشعل، ماهنامه

  مشکوه النور، فصلنامه

  مطالعات بین‌المللی، فصلنامه

  مطالعات روانشناختی، فصلنامه

  مفید، هفته‌نامه

  موعود، ماهنامه

  ن- و

  نامه حکمت، فصلنامه

  نامه، ماهنامه

  ندای صادق، فصلنامه

  نشریه تخصصی اینترنت (آرپانت)

  نفت پارس، ماهنامه

  نقد نو، ماهنامه

  نماگرهای اقتصادی، مجله

  نو اندیش، هفته‌نامه

  وب، ماهنامه

  هـ- ی

  هفت آسمان، فصلنامه

  هفته نامه بازار کار

  هفته‌ نامه بزرگراه فن‌آوری

  هفته نامه پرگار

  هفته نامه پیام بهبهان

  هفته نامه پیام مردم کردستان

  هفته نامه پیغام

  هفته نامه تابان

  هفته نامه توانا

  هفته نامه رفاه

  هفته نامه سیروان

  هفته نامه صحرا

  هفته نامه عصر ارتباط

  هفته نامه فرهیختگان

  هفته نامه گیلان بهتر

  هفته نامه مفید

  هفته نامه نو اندیش

  هفته‌نامه پگاه حوزه

  هنر موسیقی، ماهنامه

  یاس، ماهنامه

  یوگا پیام مهر، فصلنامه

 

  راهنمای مجلات عربی

 

  Arabic Scholory Journal

  University if Leeds

  Arabic Magazines

  Asfory Egypt Arabic Magazines

  Monthly Arabic Magazines

  Arabic Magazines

 

  راهنمای مجلات انگلیسی

 

  Open science directory

  CJDS – Free e-Journals Delivery Service

  BioMed Central Joutnals A-Z

  Highwire Press Stanford University

  OARE Research in the Environment

  HINARI Access to Research

  PubMed Central

  Directory of Open Access Journals

  Find Articles at BNET

  Free Electronic Journals University of Nevada

  Free E-Journals

  LEBNESE AMERICAN UNIVERSITY - Free E-Journals

  GATEWAY FOR FREE E-JOURNALS

  Memorial University Libraries - Free EJournals

 


دفعات مشاهده: 4881 بار   |   دفعات چاپ: 1946 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 255 بار   |   0 نظرCAPTCHA