نیاز سنجی : نیاز سنجی

نیازهای پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان دستیاری و پزشکی عمومی مرکزآموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی
بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده توسط این واحد، نیازهای محققین به شرح زیر است:
 اعضاء محترم هیئت علمی
• برگزاری کارگاه با موضوع:
            1.روش تحقیق پیشرفته
            2.شیوه نگارش طرح تحقیقاتی و گزارش نهایی طرح
           3.مقاله نویسی انگلیسی
           4. مقاله نویسی فارسی
            5. آشنایی با نرم افزار EndNote
• برگزاری کارگاه یک ساعت به صورت هفتگی
• ارائه کلیه مشاوره های پیشنهادی در فرم نیاز سنجی، در واحد
دانشجویان دستیاری
• برگزاری کارگاه با موضوع:
           1.شیوه نگارش طرح تحقیقاتی و گزارش نهایی طرح
           2.مقاله نویسی انگلیسی
          3.مقاله نویسی فارسی
          4.استفاده از نرم افزارهای آماری ( spss و ...)
          5.روش تحقیق پیشرفته
• برگزاری کارگاه 1 ساعت یک تا دو روز در هفته و یا در طی روزهای متوالی ( 3-4 روز متوالی روزانه 8 ساعت)
• ارائه کلیه مشاوره های پیشنهادی در فرم نیاز سنجی
دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی
• برگزاری کارگاه با موضوع:
           1.مقاله نویسی فارسی
          2.مقاله نویسی انگلیسی
          3.شیوه نگارش طرح تحقیقاتی و گزارش نهایی طرح
          4.روش تحقیق پیشرفته
          5.استفاده از نرم افزارهای آماری ( spss و ...)
• برگزاری کارگاه 1 ساعت یک تا دو روز در هفته
• ارائه کلیه مشاوره های پیشنهادی در فرم نیاز سنجی به خصوص مشاوره پروپوزال نویسی و تهیه گزارش نهایی طرح
دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی
• برگزاری کارگاه با موضوع:
1.روش تحقیق پیشرفته
          2.استفاده از نرم افزارهای آماری ( spss و ...)
          3.مقاله نویسی فارسی
          4.مقاله نویسی انگلیسی
         5. جستجو در منابع الکترونیک
         6. روش تحقیق مقدماتی
        7.شیوه نگارش طرح تحقیقاتی و گزارش نهایی طرح
• برگزاری کارگاه 1 ساعت یک تا دو روز در هفته
• ارائه کلیه مشاوره های پیشنهادی در فرم نیاز سنجی به خصوص مشاوره پروپوزال نویسی و تهیه گزارش نهایی طرح
فرم نیاز سنجی محققین به پیوست می باشد، جهت دریافت فرم در این مکان کلیک نمایید.

دفعات مشاهده: 1235 بار   |   دفعات چاپ: 430 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر