پیام خود را بنویسید

اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1395/6/27 | 

اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک شماره تماس CV طرح درس
1 دکتر علیرضا احمدی دکترای حرفه ای  علوم آزمایشگاهی مربی drahmadi1910@yahoo.com

32456105

داخلی: 209
CV علوم آزمایشگاهی
2 علی اکبر آقایی نژاد کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی مربی

aliaghaei84@yahoo.com

32456105

داخلی: 227
CV اتاق عمل
3 دکتر علی اصغر آیت اللهی دکترای حرفه ای  علوم آزمایشگاهی مربی ayatollahilab@gmail.com

32456105

داخلی: 220
CV علوم آزمایشگاهی
4 فوزیه بخشا کارشناس ارشد بیهوشی مربی Bakhsha_Fo@yahoo.com

32456105

داخلی: 217
CV هوشبری
5 دکتر اوغل نیاز جرجانی دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی استادیار niaz_jorjani@yahoo.com

32456105

داخلی: 218
CV علوم آزمایشگاهی
6 سید یعقوب جعفری کارشناس ارشد بیهوشی مربی syjafarib@Gmail.com

32456105

داخلی: 214
CV هوشبری
7 دکتر حمید رضا جوشقانی دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی استاد hr_joshaghani@yahoo.com

32456105

داخلی: 207
CV علوم آزمایشگاهی
8 مریم چهره گشا کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی مربی

chehrehgosha2008@gmail.com

32456105

داخلی: 224
CV اتاق عمل
9 دکتر محمدطاهر حجتی دکترای خون شناسی استادیار dr.hojati@goums.ac.ir

32456105

داخلی : 287

CV علوم آزمایشگاهی
10 دکتر سیده صدیقه حسینی دکترای قارچ شناسی پزشکی استادیار hoseini.sedigheh@gmail.com

32456105

داخلی : 287
CV علوم آزمایشگاهی
11 زهرا رویانی کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی مربی royani_z@yahoo.com

32456105

داخلی: 227
CV اتاق عمل
12 دکتر کاظم کاظم نژاد متخصص بیهوشی استادیار kazemnejad@goums.ac.ir

32456105

داخلی:
CV هوشبری
13 سهیلا کلانتری کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی مربی

sa.kalantary@gmail.com

32456105

داخلی: 225
CV اتاق عمل
14 خدابردی کلوی دانشجوی دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی مربی kalavi25@yahoo.com

32456105

داخلی: 208
CV علوم آزمایشگاهی
15 قربان محمد کوچکی کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی مربی

m.kochaki@goums.ac.ir

32456105

داخلی: 226
CV اتاق عمل
16 فرامرز کوهسار دانشجوی دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی مربی fkoohsar@goums.ac.ir

32456105

داخلی: 222
CV علوم آزمایشگاهی
17 دکتر فرهاد نیک نژاد دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشیار fniknezhad@yahoo.com

32456105

داخلی: 221
CV علوم آزمایشگاهی


دفعات مشاهده: 4038 بار   |   دفعات چاپ: 488 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | School of paramedicine