نیروی انسانی واحد

 | تاریخ ارسال: 1399/12/3 | اطلاعات تماس

ادرس پستی: استان گلستان، شهر گرگان، کیلومتر ۵ جاده گرگان-ساری، اول جاده شصت کلا، مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی، معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
کدپستی: ۴۹۳۴۱۷۴۵۱۵
تلفن: ۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳
فکس: ۰۱۷۳۲۴۵۱۶۶۱
وب: www.goums.ac.ir
پست الکترونیک: edcgoums.ac.ir

مسئول واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی

دکتر مهدی حبیبی کولایی
دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی
عضو هیات علمی EDC دانشگاه
koolaie@gmail.com 

شرح وظایف 

 • ارائه مشاوره به اعضای هیات علمی دانشگاه در خصوص فعالیتهای نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی
 • مدیریت سامانه فعالیتهای ﻧﻮآوراﻧﻪ آموزشی
 • کارشناسی مستندات دانش پژوهی در سامانه
 • انتخاب داور، ارسال مستندات برای داوری، و تشخیص مناسب بودن داوری
 • جمع بندی ارزﻳﺎﺑﻲ، و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎهی داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﻲ
 • پیگیری فعالیت های دانش پژوهی از طریق سامانه ملی فعالیتهای نوآورانه آموزشی 
 • برنامه ریزی به منظور حمایت و توسعه طرح های نوآورانه آموزشی 

کارشناس واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی

مرسده جمالی
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
m1.jamali@yahoo.com 


شرح وظایف 

 • کارشناسی اطلاعات وارد شده در سایت و بررسی فعالیت دانش پژوهانه
 • هماهنگی جهت برگزاری  جلسات کمیته دانشگاهی دانش پژوهی
 • انجام مکاتبات مربوط به فعالیتهای واحد  
 • ارسال مصوبات کمیته دانش پژوهی به هیأت ممیزه و دانشکده مربوطه
لطفا جهت درخواست مشاوره حضوری روی لینک زیر کلینک نمایید.
درخواست مشاوره حضوری
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2022 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)