معرفی واحد
اطلاعات تماس

ادرس پستی: استان گلستان، شهر گرگان، کیلومتر ۵ جاده گرگان-ساری، اول جاده شصت کلا، مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی، معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
کدپستی: ۴۹۳۴۱۷۴۵۱۵
تلفن: ۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳
فکس: ۰۱۷۳۲۴۵۱۶۶۱
وب: www.goums.ac.ir
پست الکترونیک: edcgoums.ac.ir

معرفی واحد

واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی، یکی از واحدهای اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی میباشد که مسئولیت مدیریت فعالیتهای نوآورانه (توسعه ای) آموزشی و دانش پژوهی را بر عهده دارد. 

رسالت و اهداف 

واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی با هدف مدیریت اجرایی، حمایت و تسهیل فرایندهای نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده است. 

فعالیتهای واحد  

معرفی

طرح های نوآورانه آموزشی به طرح های گفته میشود که در سطوح مختلف ( گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، کشور و یا جهان) برای اولین بار اجرا میشود و ضمن برطرف نمودن یک یا چند مشکل موجود در حوزه آموزش، منجر به توسعه یکی از حیطه های آموزش علوم پزشکی ( مانند روش های تدریس، ارزیابی، یاددهی-یادگیری و ...) خواهند شد. مدیریت، فرایند داوری و تصویب، راهنمایی و مشاوره به محققان و نظارت بر اجرای طرح های نوآورانه آموزشی یکی از وظایف اصلی این واحد میباشد.
به منظور هدایت تخصصی و حمایت مالی از پروپوزال های نوآورانه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تفاهم نامه همکاری فی مابین مرکز ملی تحقیقات  راهبردی آموزش پزشکی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شد. به همین منظور، برای حمایت از ایده های نوآوارنه آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان،  آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه حمایت از طرح ها و فرایندهای نوآورانه آموزشی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تدوین و به تصویب کمیته دانشگاهی دانش پژوهی رسید. 

شرح وظایف

 • تعیین اولویتهای آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی
 • آشناسازی اعضای هیات علمی دانشگاه با طرح های نوآورانه آموزشی
 • خبررسانی و اطلاع‌رسانی فراخوان ها به ذینفعان
 • مدیریت سامانه فعالیت های نوآورانه
 • ارائه خدمات حمایتی، مشاوره و ارزیابی فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاه
 • اعلام وصول و ثبت اولیه مستندات مربوط به ایده های نوآورانه (پروپوزالهای نوآورانه)
 • تعیین و ارسال طرح های نوآورانه به داوران مربوطه
 • جمع بندی ارزیابی داوران و ارجاع به کمیته دانش پژوهی دانشگاهی برای تایید و اعطای گرانت
 • معرفی و پیشنهاد پروپوزالهای منتخب برای اعطای گرانت آموزشی (در مراکز ذی صلاح)
 • تعیین مشاور آموزشی برای طرح های پذیرفته شده در صورت درخواست متقاضی
 • دریافت اعتراضات و اعلام نتیجه ارزیابی مجدد در کمیته دانشگاهی
 • تعیین و اعلام سالیانه رتبه های برتر فعالیت های نوآورانه دانشگاهی در سطح دانشگاه جهت جشنواره شهید مطهری
 • ارسال مدارک به کمیته کشوری (از طریق سامانه فعالیتهای نوآورانه) جهت ارزیابی موارد مشمول دانش پژوهی کشوری و یا بین المللی و شرکت در جشنواره کشوری شهید مطهری به مرکز مطالعات وزارت بهداشت
 • ارسال مدارک به کمیته کشوری جهت ارزیابی موارد مشمول بررسی اعتراض در کمیته دانش پژوهی
 • برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و اطلاع رسانی مدعوین
 • پیشنهاد دستورکار، تنظیم صورت جلسات دانشگاه در بخش فعالیت های دانش پژوهی 
 • انتشار فعالیتهای نوآورانه در سطح دانشگاه

معرفی

دانش پژوهی آموزشی به فعالیتهای نوآورانه آموزشی گفته میشود که علاوه بر این که هدفمند، روشمند، مبتنی بر شواهد و دارای نتایج مشخص هستند، به نحو مناسبی منتشر شده و در معرض نقد جامعه آموزشی قرار گرفته است.
فعالیتهای آموزشی، یکی از عملکردهای اصلی اعضای هیات علمی میباشند. در صورتیکه این فعالیتها به صورت دانش‌پژوهانه انجام شوند، اعضای هیات علمی میتوانند از امتیازات آن ( از جمله در جهت ارتقا مرتبه) بهره مند شوند. مدیریت، بررسی، داوری، ارزشگذاری و گزارش فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه،  به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی یکی از وظایف مهم این واحد میباشد. همچنین ارائه پیشنهاد و راهکار در خصوص گسترش فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی نیز بر عهده این واحد میباشد.

شرح وظایف

 • بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهاد به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه
 • اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه
 • مدیریت سامانه فعالیت های نوآورانه
 • ارائه خدمات حمایتی، مشاوره و ارزیابی فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاه
 • اعلام وصول و ثبت اولیه مستندات و شواهد دانش پژوهی در سامانه فعالیت های نوآورانه
 • تعیین و ارسال طرح های درخواست ارزشیابی فعالیت های نوآورانه به داوران مربوطه
 • جمع بندی ارزیابی، پیشنهاد امتیاز به کمیته دانش پژوهی دانشگاهی
 • دریافت اعتراضات و اعلام نتیجه ارزیابی مجدد در کمیته دانشگاهی
 • تعیین و اعلام سالیانه رتبه های برتر فعالیت های نوآورانه دانشگاهی در سطح دانشگاه جهت جشنواره شهید مطهری
 • ارسال مدارک به کمیته کشوری (از طریق سامانه فعالیتهای نوآورانه) جهت ارزیابی موارد مشمول دانش پژوهی کشوری و یا بین المللی و شرکت در جشنواره کشوری شهید مطهری به مرکز مطالعات وزارت بهداشت
 • ارسال مدارک به کمیته کشوری جهت ارزیابی موارد مشمول بررسی اعتراض در کمیته دانش پژوهی
 • برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و اطلاع رسانی مدعوین
 • پیشنهاد دستورکار، تنظیم صورت جلسات دانشگاه در بخش فعالیت های دانش پژوهی
 • انتشار فعالیتهای نوآورانه در سطح دانشگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2022 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)