آیین نامه های دفتر استعدادهای درخشان

 | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 
ابلاغ آیین نامه "تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان" و "تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر" و "شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط "
آیین نامه "تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعداد های درخشان"
آیین نامه "تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر" 
آیین نامه "شیوه نامه تخصیص امتیاز به واجدین شرایط "

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)