فرم رضایتمندی اعضای هیات علمی


کد رهگیرى این فرم: P455-F527-U0-N359954          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
از دریافت حقوق و دستمزد کنونی خود راضی هستم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
حقوق و دستمزد دریافتی ام با نیازهای روزمره زندگی تناسب دارد
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
حقوق و درآمد دولتی من بر اساس تلاش و فعالیت هایم ، نسبت به اعضای گروه عادلانه است.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
امکان انجام فعالیت های شغلی خصوصی و کسب درآمد را مانند سایر همکارانم دارم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
از پرداخت به موقع حقوق و مزایای خود راضی هستم.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
خط مشی، قوانین و مقررات و ضوابط ارتقا در حرفه من به وضوح مشخص است
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
با توجه به عملکردها و توانایی هایم امکان ارتقا برایم فراهم است.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
امکان استفاده از بورس و ادامه تحصیل ( در داخل/ خارج ) برایم مهایا می باشد.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
امکانات لازم و کافی برای انجام پژوهش را در اختیار دارم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
امکان شرکت در سمنار ، کنفرانس ها و فرصت های مطالعاتی با توجه به عملکرد خویش را دارم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
به راحتی و بدون هیچ مانعی می توانم در کلاس های آموزشی مورد نیاز شرکت کنم.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
بین اعضای گروه و من روابط دوستانه و محترمانه برقرا است
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
مدیر گروه بر کارهایم نظارت کافی و شایسته ای دارد
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
از کار با همکاران و مدیران خود احساس رضایت دارم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
به نظرم مدیران ارشد دانشگاه افرادی با صلاحیت و بر اساس شایسته سالاری انتخاب می شوند.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
توزیع مسئولیت ها در گروه آموزشی عادلانه است.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
در محیط کاریم ضوابط بیشتر از روابط کارساز است.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
امکان اظهار نظر و انتقاد از عملکردهای گروه و دانشگاه برایم فراهم است.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
انتظارات و مسئولیت های ( آموزشی. پژوهشی ، بالینی و اجرایی ) محوله برایم معقول و عملی است.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
به نظرات و پیشنهادات من در مسائل آموزشی ، پژوهشی ، در گروه و دانشکده و.. اهمیت داده میشود.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
حضور و یا عدم حضور من در گروه برای مدیر گروه و سایر همکاران حائز اهمیت است.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
مدیران ارشد برای آموزش و بهبود سطح دانسته ها و تجاربم تلاش می نمایند.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
بازخورد مناسب از عملکرد شغلی ام دریافت می کنم.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
تشویق ها مناسب و بر اساس عملکرد من انجام می گیرد ( به نحو مناسب از من قدردانی میشود )
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
در صورت کم کاری به طور مناسبی به من تذکر داده میشود
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
در محیطی عدالت محور به کار اشتغال دارم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
از نظر تداوم و ثبات در اشتغال به کار احساس امنیت می کنم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
در مواقع ضروری مدیرانم از من حمایت می کنند
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
از امکانات جانبی مانند ( بیمه، استخدام و بازنشستگی ) برخوردار می باشم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
فرایندهای استخدامی من عادلانه و دارای روند منطقی است
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
پست سازمانی و مسوئلیت و اختیاراتام مشخص و با ثبات است
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
از روند ارزشیابی خود راضی و آن را عادلانه می دانم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
برای آموزش به دانشجویان محیط مناسبی را در اختیار دارم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
دفتر کار مناسبی در دانشگاه/ بیمارستان در اختیار دارم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
دستیابی به امکانات سمعی و بصری برای آموزش به دانشجویانم به راحتی فراهم میشود
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
از کار با همکاران و مدیران خود احساس رضایت دارم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
از تسهیلات لازم مانند ( مسکن ، وام و.. ) برای رفاه حال خود و خانواده ام بهرمند هستم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
از امکانات رفاهی، تفریخی دانشگاه برای سپری کردن اوقات فراغت خود و خانواده ام احساس رضایت می کنم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
به راحتی می توانم از مرخصی های سالانه ام استفاده کنم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
از تدریس و کار در دانشگاه و خدمت به جامعه علمی احساس لذت می کنم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
در برابر دانشجویان،آموزش و یادگیری آنها احساس مسئولیت کرده و از آن لذت می برم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
از انجام فعالیت های پژوهشی موظف لذت می برم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
از انجام فعالیت های اداری و اجرایی لذت می برم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
به اندازه کافی در کارم مستقل هستم
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل
رفتار دانشجویانم بیانگر احترام و قدردانی آنها از زحمات من است.
عدم رضایت
رضایت بسیارکم
رضایت کم
رضایت متوسط
رضایت زیاد
رضایت کامل

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | educational deputy

Designed & Developed by : Yektaweb