پیام خود را بنویسید

ثبت نام سرویس Adsl


کد رهگیرى این فرم: P136-F161-U0-N627068          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 نام و نام خانوادگی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 محل خدمت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 کد ملی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
4 پست الکترونیک(در صورت امکان ایمیل آکادمیک)
پاسخ را در کادر وارد کنید:
5 تلفن همراه
پاسخ را در کادر وارد کنید:
6 تلفن منزل مورد استفاده adsl
پاسخ را در کادر وارد کنید:
7 آدرس محل سکونت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 نام پدر
پاسخ را در کادر وارد کنید:
9 شرکت ارائه دهنده خدمات اشتراک فعلی مورد استفاده
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
10 تاریخ اتمام اشتراک adsl که در حال حاضر استفاده مینمایید.
در صورت دارا بودن سرویس فوق در حال حاضر لطفا موارد درخواستی را تکمیل نمایید.

تاریخ شمسى:

11 توضیحات
12 تصویر کارت ملی
تصویر روی کارت ملی 
 
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
13 تصویر پشت کارت ملی
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
14 صاحب امتیاز خط تلفن

(خطی که adsl بر روی ٱن رانژه شده است)

پاسخ را در کادر وارد کنید:
15 شماره شناسنامه
پاسخ را در کادر وارد کنید:
16 تاریخ تولد

با فرمت کامل 

پاسخ را در کادر وارد کنید:
17 کد پستی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
18 تصویر قبض تلفن
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
19 افزودن تصوير شناسنامه
انتخاب فایل
پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت
CAPTCHA
 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت تحقیقات و فناوری می باشد.