پیام خود را بنویسید

فرم نظرسنجی گیرندگان خدمات اداری


کد رهگیرى این فرم: P292-F383-U0-N485457          
[ چاپ فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 سن
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 جنس
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
3 میزان تحصیلات
پاسخ را در کادر وارد کنید:
4 شغل
پاسخ را در کادر وارد کنید:
5 تاریخ

تاریخ شمسى:

6 نام واحد ارائه دهنده خدمت
پاسخ را در کادر وارد کنید:
7 آيا متصدي ارائه دهنده خدمت در محل كار خود حضور داشته است؟
پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 آيا خدمت موردنظر خود را دريافت كرده ايد؟
پاسخ را در کادر وارد کنید:
9 در صورت منفي بودن پاسخ آيا توضيح منطقي دريافت كرده ايد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
10 آيا ارائه دهنده خدمت به گفته ها و بيانات شما توجه كرده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
11 آيا در قبال ارائه خدمت مطالبه اي از شما درخواست شده است؟
پاسخ را در کادر وارد کنید:
12 در صورت مثبت بودن پاسخ نوع مطالبه را ذكر فرماييد.
13 آيا از مدت زمان سپري شده براي دريافت خدمت راضي هستيد؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
14 جهت دريافت خدمت چند بار مراجعه نموده ايد؟
پاسخ را در کادر وارد کنید:
15 در صورت تمايل نام كارمندي كه از ارائه خدمت او راضي هستيد ذكر فرماييد(علت رضايت)
16 در صورت تمايل نام كارمندي كه از ارائه خدمت او ناراضي هستيد ذكر فرماييد.(علت نارضايتي)
17 لطفاً پيشنهاد خود را در جهت ارائه بهتر خدمت به مراجعه كنندگان ذكر كنيد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | School of paramedicine