فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر عباس بدخشان
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
2
دکتر ناصر بهنام پور
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی
3
دکتر عبدالرحمان چرکزی
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
4
دکتر محمد حسین حاجی ابراهیمی
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
5
دکتر علیرضا حیدری
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
6
دکتر جواد خادمی
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
7
دکتر یوسف دادبان
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
8
دکتر مجتبی رئیسی
دانشکده بهداشت
گروه علوم تغذیه
9
عبدالحلیم رجبی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی
10
آقای هادی رحیم زاده برزکی
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
11
دکتر بی بی هاجر زحمت کش
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
12
امراله شریفی
دانشکده بهداشت
گروه علوم تغذیه
13
علی شهریاری
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
14
دکتر مهدی صادقی
دانشکده بهداشت
دانشکده بهداشت
15
آقای حسن صفری
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
16
دکتر علی ظفرزاده
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
17
سیدمحمدرضا قنبری
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
18
محمدهادی مهدی نژاد
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
19
دکتر سید کمال الدین میرکریمی
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
20
دکتر رویا نیک بخت
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی
21
محمد رضا هنرور
دانشکده بهداشت
گروه علوم تغذیه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | educational deputy

Designed & Developed by : Yektaweb