فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر ابوطالب بای
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
2
دکتر عباس بدخشان
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
3
دکتر ناصر بهنام پور
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی
4
دکتر عبدالرحمان چرکزی
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
5
دکتر محمد حسین حاجی ابراهیمی
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
6
دکتر مطهره حسنی
دانشکده بهداشت
گروه علوم تغذیه
7
دکتر علیرضا حیدری
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
8
دکتر جواد خادمی
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
9
دکتر یوسف دادبان
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
10
دکتر احمد دانش
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی
11
دکتر مجتبی رئیسی
دانشکده بهداشت
گروه علوم تغذیه
12
دکتر عبدالحلیم رجبی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی
13
آقای هادی رحیم زاده برزکی
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
14
دکتر نویسا سادات سیدقاسمی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی
15
دکتر علی شهریاری
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
16
آقای حسن صفری
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
17
دکتر علی ظفرزاده
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
18
آقای سیدمحمدرضا قنبری
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
19
دکتر محمد جواد کبیر
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
20
دکتر سکینه گرایلو
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
21
محمدهادی مهدی نژاد
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
22
دکتر سید کمال الدین میرکریمی
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
23
دکتر رویا نیک بخت
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی
24
دکتر امید نیک پیام
دانشکده بهداشت
گروه علوم تغذیه
25
آقای غلامرضا وقاری
دانشکده بهداشت
گروه علوم تغذیه
26
دکتر محمدعلی وکیلی
دانشکده بهداشت
گروه آمار زیستی
27
دکتر محمد رضا هنرور
دانشکده بهداشت
گروه علوم تغذیه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | educational deputy

Designed & Developed by : Yektaweb