[صفحه اصلی ]   [ English ]  
جستجو در داده ها

AWT IMAGE

جستجو

..
:: مشاهده نویسنده ::
ردیف کد كد ملی نام خانوادگی فارسی نام خانوادگی XML مشاهده
2 10 9223372036854775807 دکتر مهرداد جهانشاهی Mehrdad Jahanshahi (PhD) Get XML Data View Profile
4 11 9223372036854775807 دکتر يوسف صادقی Yousef Sadeghi (PhD) Get XML Data View Profile
6 12 9223372036854775807 دکتر احمد حسينی Ahmad Hoseini (PhD) Get XML Data View Profile
8 13 9223372036854775807 دکتر ناصر نقدی Naser Naghdi (PhD) Get XML Data View Profile
10 14 9223372036854775807 دکتر عباسعلی ايمانی فولادی Abbas Ali Imani Fooladi (PhD) Get XML Data View Profile
12 15 9223372036854775807 دکتر مرتضی ستاری Morteza Sattari (PhD) Get XML Data View Profile
14 16 9223372036854775807 دکتر کيومرث قاضی سعيدی Kiyumars Ghazisaeidi (PhD) Get XML Data View Profile
16 17 9223372036854775807 دکتر احمد عامری Ahmad Ameri (MD) Get XML Data View Profile
18 18 9223372036854775807 دکتر مرتضی طباطبائی فر Morteza Tabatabaeefar (MD) Get XML Data View Profile
20 19 9223372036854775807 دکتر سيدرضا خاندوزی Seyyed Reza Khandoozi (MD) Get XML Data View Profile
22 20 9223372036854775807 دکتر احسان حاتمی Ehsan Hatami (MD) Get XML Data View Profile
24 21 9223372036854775807 دکتر خسرو مجيرشيبانی Khosrow Mojirshaybani (MD) Get XML Data View Profile
26 22 9223372036854775807 دکتر اسدالله عليدوستی Asadollah Alidoosti (MD) Get XML Data View Profile
28 23 9223372036854775807 دکتر ناهيد قطبی Nahid Ghotbi (MD) Get XML Data View Profile
30 24 9223372036854775807 دکتر صباح حسنی Sabbah Hasani (MD) Get XML Data View Profile
32 25 9223372036854775807 دکتر ابراهيم قادری Ebrahim Ghaderi (MSc) Get XML Data View Profile
34 26 9223372036854775807 سيدمهدی احمدی Seyyed Mahdi Ahmadi (MSc) Get XML Data View Profile
36 27 9223372036854775807 دکتر محمدحسن افتخاری Mohammad Hasan Eftekhari (PhD) Get XML Data View Profile
38 28 9223372036854775807 فرشاد اميرخيزی Farshad Amirkhizi (MSc) Get XML Data View Profile
40 29 9223372036854775807 دکتر محمود سويد Mahmood Soveid (MD) Get XML Data View Profile
42 30 9223372036854775807 مينا جهری Mina Jahri (BSc) Get XML Data View Profile
44 31 9223372036854775807 ساره کشاورزی Sareh Keshavarzi (MSc) Get XML Data View Profile
46 32 9223372036854775807 دکتر هاله اخوان ‌نياکی Haleh Akhavan-Niaki (PhD) Get XML Data View Profile
48 33 9223372036854775807 دکتر محمدرضا اسماعيلی‌ دوکی Mohammad Reza Esmaeili Dooki (MD) Get XML Data View Profile
50 34 9223372036854775807 دکتر علی قابلی ‌جويباری Ali Ghabeli Juibary (MD) Get XML Data View Profile
52 35 9223372036854775807 دکتر محمدجعفر گلعلی‌پور Mohammad Jafar Golalipour (PhD) Get XML Data View Profile
54 36 9223372036854775807 دکتر بهناز خدابخشی Behnaz Khodabakhshi (MD) Get XML Data View Profile
56 37 9223372036854775807 دکتر عزت‌الله قائمی Ezzatollah Ghaemi (PhD) Get XML Data View Profile
58 38 9223372036854775807 دکتر شهريار سمنانی Shahryar Semnani (MD) Get XML Data View Profile
60 39 9223372036854775807 دکتر سيما بشارت Sima Besharat (MD) Get XML Data View Profile
62 40 9223372036854775807 دکتر عباسعلی کشتکار Abbas Ali Kashtkar (MD, PhD) Get XML Data View Profile
64 41 9223372036854775807 دکتر احمد دانش Ahmad Danesh (MD, PhD Student) Get XML Data View Profile
66 42 9223372036854775807 دکتر نفيسه عبدالهی Nafiseh Abdolahi (MD) Get XML Data View Profile
68 43 9223372036854775807 دکتر غلامرضا روشندل Gholamreza Roshandel (MD) Get XML Data View Profile
70 44 9223372036854775807 دکتر سيداحمد حسينی Ahmad Hoseyni (MD,MPH) Get XML Data View Profile
72 45 9223372036854775807 دکتر سيدمهدی صداقت Mehdi Sedaghat (MD, MPH) Get XML Data View Profile
74 46 9223372036854775807 دکتر مصطفی حسينی Mostafa Hosseini (PhD) Get XML Data View Profile
76 47 9223372036854775807 يونس جهانی Younes Jahani (MSc) Get XML Data View Profile
78 48 9223372036854775807 دکتر محمود محمودی Mahmood Mahmoodi (PhD) Get XML Data View Profile
80 49 9223372036854775807 دکتر محمدرضا اشراقيان Mohammad Reza Eshraghian (PhD) Get XML Data View Profile
82 50 9223372036854775807 يوسف يحيی پور Yousef Yahyapour (MSc) Get XML Data View Profile
84 51 9223372036854775807 دکتر عباسعلی کشتکار Abbas Ali Keshtkar (MD) Get XML Data View Profile
86 52 9223372036854775807 دکتر سکينه محمديان Sakineh Mohammadian (MD) Get XML Data View Profile
88 53 9223372036854775807 حميرا خدام Homeira Khoddam (MSc) Get XML Data View Profile
90 54 9223372036854775807 دکتر محمودرضا نعمت اللهی Mahmood Reza Nematollahi (MD) Get XML Data View Profile
92 55 9223372036854775807 دکتر فرزاد نجفی‌پور Farzad Najafipour (MD) Get XML Data View Profile
94 56 9223372036854775807 دکتر روح‌انگيز ساری سرخابی Roohangiz Sari Sorkhabi (MD) Get XML Data View Profile
96 57 9223372036854775807 دکتر نويده حاجی آقايی Navideh Haji Aghai (GP) Get XML Data View Profile
98 58 9223372036854775807 دکتر معصومه زارعی‌زاده Masoomeh Zareizadeh (MD) Get XML Data View Profile
100 59 9223372036854775807 دکتر امير بهرامی Amir Bahrami (MD) Get XML Data View Profile
صفحه 1 از 110    
اولین
قبلی
1
...
 
Health and Biomedical Information System
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 22 queries by YEKTAWEB 4227