بیمارستان بقیه الله- اخبار
تسهیلات نوروزی 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۵ | 

به گزارش واحد روابط عمومی بیمارستان بمنظور ارزیابی وضعیت خدمات درمانی و تسهیلات نوروزی معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر محمدی و مدیر محترم درمان جناب آقای دکتر دادجو و هیات همراه در روز جمعه 27 اسفند ماه سال جاری ساعت 8-10 صبح در بیمارستان بقیه ا.. الاعظم (عج) شهرستان علی آباد کتول حضور یافتند و بهمراه ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر زنگانه از بخش اورژانس بخش های ویژه و سایر بخش های درمانی بازدید بعمل آوردند .

AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGE AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان بقیه الله:
http://goums.ac.ir/find.php?item=91.9771.30777.fa
برگشت به اصل مطلب