بیمارستان امام رضا خان ببین- سرطان
اصول ده گانه در پیشگیری از سرطان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۷ | 

برای آشنایی با سرطان و اصول ده گانه پیشگیری از آن بر روی تصویر زیرکلیک نمایید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام رضا خان ببین:
http://goums.ac.ir/find.php?item=87.14612.32429.fa
برگشت به اصل مطلب