بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- مسول پذیرش و ترخیص
معرفی مسئول واحد پذیرش وترخیص

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ |  ارسال‌کننده: مدیر سایت - مازندرانی | نویسنده: محمد کمال وند | 

مسئول پذیرش و ترخیص :

جناب آقای عبدالجبار مختومی

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.9166.14768.fa
برگشت به اصل مطلب