بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن- کلینیک دیابت
کلینیک دیابت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/16 |  ارسال‌کننده: مدیر سایت | نویسنده: محمد کمال وند | 

کلینیک دیابت :
 

مسئول : عبدالکمال مبصر (واقع در ساختمان درمانگاه تخصصی شهید عظیم گل)

پذیرش ویزیت بیماران بصورت رایگان ، همه روزه صبح ها بجز ایام تعطیل

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن:
http://goums.ac.ir/find.php?item=86.8999.14040.fa
برگشت به اصل مطلب