پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
آدرس اینترنتی سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات اداری دانشگاه راه اندازی شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از راه اندازی آدرس اینترنتی سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتبات اداری (اتوماسیون اداری) آدرس اینترنتی www.simasis.ir برای استفاده کاربران داخل و خارج کشور و آدرس www.simasys.ir  بر روی بستر اینترانت و شبکه ملی شمس خبر داد.  

مهندس مقدم مدیر آمار وفناوری اطلاعات دانشگاه در پی این خبر گفت: کارکنان محترم دانشگاه می توانند از این پس به جای استفاده از آدرس IP سامانه مذکور از آدرس های مذکور جهت دسترسی به سامانه الکترونکی دبیرخانه و گردش مکاتبات اداری (اتوماسیون اداری) استفاده نمایند. 

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.9062.fa
برگشت به اصل مطلب