پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
انتقال و ارجاع بیماران سیل زده به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/10 | 
انتقال و ارجاع بیماران به مرکز آموزشی درمانی صیاد شیرازی جهت اقدامات تخصصی و فوق تخصصی توسط تیم مرکز بهداشت گرگان مستقر در نمایشگاه نمایشگاه بین المللی گرگان
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.45240.fa
برگشت به اصل مطلب