پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی در منطقه انجیراب گرگان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | 
کلینیک سیار دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با همکاری و پشتیبانی کانون شهید کاویانی بسیج جامعه پزشکی ، دانشکده دندانپزشکی ، معاونت دانشجوئی و فرهنگی ، مجمع خیرین سلامت و دبیرخانه مشارکت های اجتماعی دانشگاه روز پنج شنبه در منطقه انجیراب گرگان مستقر و اقدام به ارائه خدمات دندانپزشکی به صورت رایگان به اهالی نمود.


نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.45144.fa
برگشت به اصل مطلب