پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
بازدید معاون بهداشتی از حوزه بهداشتی مینودشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | 
دکتر سراج الدین عارف نیا معاونت بهداشتی، ودکتر صداقت معاون فنی به همراه تیم ستاد( واحد های سلامت خانواده ، پیشگیری ومبارزه با بیماریها ، توسعه شبکه ، امور مالی ، آزمایشگاه ، سلامت نوجوانان -جوانان -مدارس ، آموزش وارتقای سلامت وتغذیه ) از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مینودشت بازدید نمودند.
در این بازدید دکتر ابراهیم فدائی مدیریت شبکه بهداشت ودرمان  شهرستان مینودشت ضمن عرض خیر مقدم به معاونت بهداشتی وهمراهانش ، در خصوص  بهبود شاخصهای شهرستان وافزایش  میزان رضایتمندی مراجعین وهمچنین پوشش  مناسب مادران باردا ر پرخطر وپیگیری واسکان مادران بارداری که در مکانهای صعب العبور زندگی میکنند جهت اسکان آنان در محلهای مشخص شده در شبکه وبیمارستان مطالبی را بیان نمود .
در ادامه هریک از کارشناسان ستاد مرکز بهداشت استان با مراجعه به خانه های بهداشت ومراکز خدمات جامع سلامت گزارشات خود را در حضور معاونت بهداشتی ومسئولین واحد های مرکز بهداشت مینودشت ارائه نمودند .
در پایان دکتر عارف نیا معاون بهداشتی دانشگاه ضمن تقدیر وتشکر از زحمات مدیریت شبکه وکارشناسان مرکز بهداشت مینودشت و کارشناسان ستاد استان از بازدید تیم مدیریتی استان از شهرستان مینودشت اظهار رضایت نمود .
در خاتمه وی از مرکز آموزشگاه بهورزی و آزمایشگاه مرکزی شهرستان بازدید بعمل آورده واز نزدیک مسایل ومشکلات ساختمانی وتجهیزاتی را رصدنمود. 

 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.36068.fa
برگشت به اصل مطلب