پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
کارگروه دانشگاهی نظام ارجاع الکترونیک برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۱ | 
هفتمین جلسه کارگزوه دانشگاهی نظام ارجاع الکترونیک با حضور دکترعبدالرضا فاضل رییس دانشگاه دکتر حسینی مدیر کل بیمه سلامت استان دکتر هنرور معاون بهداشت جمعی از مدیران دانشگاه درمحل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.
دراین کارگروه اعضای جلسه به بحث و بررسی پیرامون مشکلات استقرار نظام ارجاع الکترونیک دراستان پرداختندوهریک از مدیران گزارشی از روند اجرایی کار ارایه کردند.
شایان ذکر است دانشگاه با استقرار نظام ارجاع الکترونیک بعنوان اولین استان در کشور توانست مورد تقدیر وزارتخانه قرار گیرد.
AWT IMAGE 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.33727.fa
برگشت به اصل مطلب