پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
دومین دوره آموزش پیشگیری از ایدزدر استان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۴ | 

درراستای ابلاغ دستورالعمل اجرایی  پیوند برنامه های بهداشت باروری  و کنترل HIV ، این برنامه به عنوان یکی ازاستراتژیهای مهم برنامه پیشگیری وکنترل بیماری ایدز این معاونت در سال 96 قرار گرفته است ،به همین منظور آموزش مربیان آموزشی شهرستانها با مشارکت گروه های سلامت خانواده، بیماریها،گسترش وآزمایشگاه مرکزبهداشت استان  برگزار گردید.

پیرو برگزاری دوره اول کارگاه آموزشی در خرداد ماه سالجاری ، کارگاه اموزشی دور دوم  برای هسته آموزشی شهرستانهای  شرق استان به تعداد 65 نفر درشهرستان گنبد درتاریخهای 20 و21 تیرماه برگزار شد  . لازم به ذکر است متعاقب این کارگاه ،  کارگاههای آموزشی مشابه درشهرستانهای اموزش دیده  جهت اموزش  مراقبین سلامت و پزشکان محیطی  برگزارخواهدشد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.32776.fa
برگشت به اصل مطلب