پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
گزارش تصویری از سفر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به استان گلستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | 

گزارش تصویری از سفر دکتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به استان گلستان( افتتاح سلف سرویس مرکزی دانشجویان،ادای احترام به شهدای گمنام  و افتتاح متمرکز پروژه های دانشگاه)

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.29626.fa
برگشت به اصل مطلب