پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری پرستاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | 

آزمون جامع دانشجویان دکتری دوره اول پرستاری دردانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید دوره اول دانشجویان دکتری پرستاری در 14 و 13 دی ماه با حضور کمیته برگزاری آزمون و هئیت ممتحنه برگزار گردید .این آزمون در دو مرحله در دو روز شامل : آزمون کتبی و مصاحبه  به مدت 8 ساعت به طول انجامید. AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.29006.fa
برگشت به اصل مطلب