پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
راه اندازی پروژه شمس در شبکه بهداشت گالیکش

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۱۲ | 

AWT IMAGE

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه از راه اندازی شبکه ملی سلامت (شمس) بر روی بستر مودم های پرسرعت در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 95 در شبکه بهداشت و درمان گالیکش خبر داد.
با توجه به اجرای پروژه شمس بر روی بستر مودم های جدید با فناوری پیشرفته در استان ، این زیرساخت با پهنای باند 20 مگابایت اینترانت جهت بهره برداری در شبکه بهداشتی درمانی گالیکش افتتاح شد.

از بستر زیر ساخت پرسرعت شمس جهت استفاده از نرم افزار اطلاعات بهداشتیNAB، مدیریت بیمارستانی HIS و PACS ارسال اطلاعات به سامانه پرونده سلامت الکترونیک (سپاس) به همراه دیگر سامانه های اداری شامل اتوماسیون مکاتبات اداری استفاده خواهد شد، شمس آینده ای روشن برای انفورماتیک پزشکی داشته و مقدمه ای بر راه اندازی تله مدیسین و پزشکی از راه دوردر سطح شهرستان و همچنین استان گلستان خواهد بود .

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=70.4779.26481.fa
برگشت به اصل مطلب