دانشکده بهداشت- لیست کلاس های مجازی
لیست کلاس های مجازی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/21 | 
برنامه های کلاسی ثابت هفتگی
نام استاد نام درس ترم ساعت و تاریخ برگزاری کلاس لینک ورود به کلاس
آقای دکتر چرکزی بهداشت سالمندان ترم ۶ بهداشت عمومی پیوسته شنبه ها - ساعت ۱۰ اتمام کلاس در ترم جاری
آقای دکتر وکیلی آمار حیاتی ۲ ترم ۲ بهداشت عمومی پیوسته یکشنبه ها - ساعت ۱۱ اتمام کلاس در ترم جاری
آقای دکتر وکیلی آمار حیاتی ترم ۱ بهداشت عمومی ناپیوسته یکشنبه ها - ساعت ۱۵ اتمام کلاس در ترم جاری
آقای دکتر چرکزی بهداشت روان و اعتیاد ترم ۴ بهداشت عمومی پیوسته یکشنبه ها - ساعت ۱۰ اتمام کلاس در ترم جاری
آقای دکتر چرکزی تکنولوژی آموزشی ترم ۶ بهداشت عمومی پیوسته یکشنبه ها - ساعت ۱۳ اتمام کلاس در ترم جاری
آقای دکتر چرکزی بهداشت روان و اعتیاد ترم ۳ بهداشت عمومی ناپیوسته دوشنبه ها - ساعت ۱۰ اتمام کلاس در ترم جاری
آقای دکتر چرکزی برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر ترم ۳ بهداشت عمومی ناپیوسته سه شنبه ها - ساعت ۱۰ اتمام کلاس در ترم جاری
آقای دکتر چرکزی برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر ترم ۶ بهداشت عمومی پیوسته چهارشنبه ها - ساعت ۱۰ اتمام کلاس در ترم جاری
آقای دکتر وکیلی آمار حیاتی ۲ ترم ۲ بهداشت عمومی پیوسته چهارشنبه ها - ساعت ۱۱ اتمام کلاس در ترم جاری
آقای دکتر وکیلی آمار حیاتی ترم ۱ بهداشت عمومی ناپیوسته چهارشنبه ها - ساعت ۱۵ اتمام کلاس در ترم جاری
برنامه های کلاسی متغیر هفتگی
نام استاد نام درس ترم ساعت و تاریخ برگزاری کلاس لینک ورود به کلاس
آقای دکتر وکیلی آمار حیاتی ترم ۱ بهداشت عمومی ناپیوسته شنبه ۹۹/۰۱/۲۳ - ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ برگزار شد
آقای دکتر وکیلی آمار حیاتی ۱ ترم ۲ بهداشت عمومی پیوسته چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷ - ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰ برگزار شد
دکتر هادی رحیم زاده مکانیک سیالات ترم ۲ مهندسی بهداشت محیط پیوسته شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ - ساعت ۱۹ برگزار شد
دکتر زهرا عرب بهداشت پرتوها و حفاظت ترم ۳ مهندسی بهداشت محیط ناپیوسته یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ساعت ۸:۳۰ برگزار شد
دکتر هادی رحیم زاده مکانیک سیالات ترم ۲ مهندسی بهداشت محیط پیوسته یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ - ساعت ۱۱ برگزار شد
دکتر زهرا عرب بیوفیزیک ترم ۶ بهداشت عمومی پیوسته سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ساعت ۸ برگزار شد
دکتر عبدالله اردبیلی میکروب شناسی ۲ ترم ۲ بهداشت عمومی پیوسته سه شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ - ساعت ۱۱ برگزار شد
دکتر هادی رحیم زاده مکانیک سیالات ترم ۲ مهندسی بهداشت محیط پیوسته شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۷- ساعت ۱۰ برگزار شد
دکتر سمیرا عشقی نیا خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی ترم ۶ علوم تغذیه پیوسته دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ساعت ۱۰ برگزار شد
دکتر سمیرا عشقی نیا خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی ترم ۶ علوم تغذیه پیوسته دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۲- ساعت ۱۷ برگزار شد
دکتر سمیرا عشقی نیا خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی ترم ۶ علوم تغذیه پیوسته دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۹- ساعت ۱۰ برگزار شد
دکتر هادی رحیم زاده مکانیک سیالات ترم ۲ مهندسی بهداشت محیط پیوسته دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۹- ساعت ۱۱ برگزار شد
تذکر:
- پس از ورود از طریق لینک کلاس لطفا شماره دانشجویی خود را در بخش وارد کرده و وارد کلاس شوید
- حتما ۱۰ دقیقه قبل از شروع کلاس توسط لینک اختصاصی کلاس وارد شده و از صحت عملکرد اسپیکر - میکروفن و در صورت نیاز وبکم خود اطمینان حاصل فرمایید
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://goums.ac.ir/find.php?item=69.19629.50676.fa
برگشت به اصل مطلب