دانشکده بهداشت- اعضای شورای تحصیلات تکمیلی
اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/13 | 
اعضای شورای تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
دکتر محمدعلی وکیلی دکترای تخصصی آمار زیستی رییس دانشکده
دکتر محمدهادی مهدی نژاد دکترای تخصصی بهداشت محیط معاون آموزشی دانشکده
دکتر امراله شریفی دکترای تخصصی تغذیه معاون پژوهشی دانشکده
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده بهداشت:
http://goums.ac.ir/find.php?item=69.18568.46487.fa
برگشت به اصل مطلب