مجمع خیرین- دفتر مجمع
برگذاری جلسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۶ | 
جلسه مدیر عامل محترم مجمع خیرین سلامت گلستان جناب آقای علی بزرگمهر و رئیس شورای خیرین سلامت شهرستان آق قلا جناب آقای حاج حکیم موحد و جناب آقای دکتر حسینی معاونت محترم درمان دانشگاه دوشنبه مورخ 96/5/16 برگذار گردیده است.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE


 
نشانی مطلب در وبگاه مجمع خیرین:
http://goums.ac.ir/find.php?item=60.7027.33217.fa
برگشت به اصل مطلب