مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک- اخبار مرکز
آموزش داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو با استفاده از نرم افزار Auto Dock

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/17 | 

برنامه کارگاه "آموزش داکینگ مولکولی و کاربرد آن در طراحی دارو با استفاده از نرم افزار Auto Dock " که در تاریخ 27 شهریور ماه 1398 توسط مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک برگزار می شود ، جهت استحضار و بهره برداری لازم ارسال می گردد. لینک ثبت نام در صفحه اصلی سایت معاونت تحقیقات و فناوری می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک:
http://goums.ac.ir/find.php?item=6.2411.47968.fa
برگشت به اصل مطلب