مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک- اخبار مرکز
برگزاری دومین سمپوزیوم ملی " سلولهای بنیادی ، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی قلب"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/17 | 

• برگزاری دومین سمپوزیوم ملی " سلولهای بنیادی ، مهندسی بافت و پزشکی بازساختی قلب" زیر نظر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

زمان برگزاری:  7 بهمن ماه 1395

واحد مجری: مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک با همکاری مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مشارکت مرکز قلب دانشگاه علوم پزشکی تهران

کتابچه سمپوزیوم

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک:
http://goums.ac.ir/find.php?item=6.2411.47961.fa
برگشت به اصل مطلب