مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک- اخبار مرکز
برگزاری کارگاه کشوری "مدل های حیوانی سرطان و بررسی تکنیک های زیستی"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/17 | 

• برگزاری کارگاه کشوری "مدل های حیوانی سرطان و بررسی تکنیک های زیستی" 

زمان برگزاری: 28-29 مهرماه 1395  

واحد مجری: مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک با همکاری مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی و مرکز تحقیقات اختلالات متابولیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان و مشارکت مرکز تحقیقات کانسر دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک:
http://goums.ac.ir/find.php?item=6.2411.47959.fa
برگشت به اصل مطلب