مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک- اخبار مرکز
برگزاری کارگاه کشوری " ساخت بافت مهندسی شده قلبی و ارزیابی آن" اقماری بیست و دومین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/17 | 

زمان برگزاری کارگاه 26-27 شهریور ماه 1393  

واحد مجری: مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک ، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان با همکاری مرکز تحقیقات سلول های بنیادی

گزارش اجمالی کارگاه

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات اختلالات ایسکمیک:
http://goums.ac.ir/find.php?item=6.2411.47958.fa
برگشت به اصل مطلب