کمیته تحقیقات دانشجویی- اخبار
کارگاه سرچ مقالات مورخ 20 آذرماه 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | 

کارگاه سرچ مقالات روز دوشنبه مورخ 1396/09/20 از ساعت 12:30 الی 14در کارگاه رایانه معاونت تحقیقات و فناوری تشکیل شد.
  مدرس کارگاه سرکار خانم دکتر جویباری


 

نشانی مطلب در وبگاه کمیته تحقیقات دانشجویی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=57.3634.36753.fa
برگشت به اصل مطلب