کمیته تحقیقات دانشجویی- اخبار
اطلاعیه همکاری در طرح های پژوهشی دانشکده پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۶ | 

اطلاعیه:

به استحضار می رساند، جهت همکاری در طرح های پژوهشی فرصت کم نظیری جهت شرکت در دو طرح پژوهشی در دانشکده پزشکی به وجود آمده است. متقاضیان محترم جهت اطلاعات بیشتر و اعلام همکاری به سرپرست کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی، آقای دکتر اردبیلی مراجعه فرمایید.
 

نشانی مطلب در وبگاه کمیته تحقیقات دانشجویی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=57.3634.32591.fa
برگشت به اصل مطلب