دفتر کارآفرینی دانشگاه- مشاغل جدید
مشاغل جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

مرکز ثبت بیماریها :

 

 

 

تهیه و آماده نمودن فرمهای آماری

 

جمع آوری آمارها روزانه ، ماهانه ، سالانه و تحویل به واحدهای ستادی

 

جمع آوری سرجمع آمارها ماهانه از واحدهای ستادی و تحویل به معاونت ذیربط

 

تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آمار و رسم نمودار

 

جمع آوری آمار ثبت موارد مرگ وعلت آن

 

ورود اطلاعات در نرم افزار مربوطه  

 

پیگیری و اجرای برنامه های مرتبط با ثبت بیماریهای وزارت بهداشت اعلام می شود.

 

 

 

مشاور تغذیه  :

 

 

 

انجام مشاوره تلفنی جهت بهبود وضعیت تغذیه مادران باردار و شیرده

 

انجام مشاوره تلفنی در ارتباط با بهبود تغذیه دانش آموزان

 

انجام مشاوره تلفنی در ارتباط با بهبود وضعیت تغذیه سالمندان

 

انجام مشاوره تلفنی ارتباط با ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای ، همچنین بهبود شیوه زندگی

 

انجام مشاوره تلفنی درارتباط با کاهش میزان شیوع بیماریهای تغذیه ای شامل :

 

اختلالات ناشی از کمبود ید

 

شیوع اختلالات ناشی از فقر آهن

 

چاقی

 

دیابت  

 

پرفشاری خون

 

بیماریهای قلبی 

 

عروقی

 

انجام مشاوره تلفنی در ارتباط با تغییر شیوه زندگی ( life style ) افراد ساکن در شهرستانها باهدف اصلاح عادات غذایی و افزایش فعالیت بدنی

 

 

 

 

مرکز مشاوره اعتیاد از راه دور :

 

مشاوره و راهنما با مددجو برای ترک سوء مصرف مواد با توجه به نوع اعتیاد در تمامی زمینه های مرتبط

 

معرفی مددجو به مراکز ترک اعتیاد

 

معرفی مددجو مراکز روانپزشکی

 

پی گیری روند ترک اعتیاد مددجویان

 

معرفی مددجویان به مراکز کار درمانی

 

 

 

مرکز خدمات سلامت از راه دور :

 

انجام مشاوره تلفنی درخصوص اطلاعات مربوط به  بیماریها

 

انجام مشاوره تلفنی درخصوص مراقبت های  لازم بیماری

 

انجام مشاوره تلفنی درخصوص عوارض ، تداخل داروها

 

 

 

مرکز پرستاری از راه دور :

 

 

 

انجام مشاوره تلفنی درخصوص مراقبتهای خاص بیماریها

 

انجام مشاوره تلفنی درخصوص مراقبت از کودکان ؟ بیماریهای خاص

 

انجام مشاوره تلفنی درخصوص نگهداری از سالمندان در منزل

 

معرفی جهت انجام مشاوره به واحد تغذیه – روانی

 

 

 

مرکز طب ورزش:

 

 

تهیه پرونده بهداشتی و بررسی وضعیت سلامتی ورزشکار و انجام معاینات لازم

 

توجه به تغذیه ورزشکار و تنظیم برنامه غذایی با توجه به نوع ، سطح و حمل انجام ورزش

 

بررسی ایمنی زمین ، وسایل و تجهیزات ورزشی

 

ارائه خدمات فیزیوتراپی علمی به ورزشکاران مصدوم

 

مرکز طب و تندرستی  :

 

پذیرش و تشکیل پرونده سلامت برای ورزشکاران در کلیه اماکن ورزشی

 

انجام معاینات دوره ای ورزشکاران و صدور تاییدیه های سلامتی برای حضور و ادامه در فعالیتهای ورزشی و مسابقات و یا ارتقاء

 

ارائه آموزش های عمومی سلامت به موسسین ،مسئولین ، مربیان و ورزشکاران اماکن ورزشی و ارائه گواهی های مربوطه براساس آموزشهای استاندارد

 

کنترل و نظارت بر هر گونه روشهای کمکی پرورش اندام ( داروهای خوارکی و تزریقی ، پودرها و مکملهای غذایی ) و ارائه آموزشهای لازم به موسسین ، مسئولین ، مربیان ، ورزشکاران ( و در صورت امکان والدین ورزشکاران ) در مورد عواقب و تبعات ناشی از مصرف آنها

 

توصیه اصول بهداشتی و روشهای مراقبت از اندامها برای جلوگیری از صدمات احتمالی در حین ورزش و در صورت ایجاد جلوگیری از پیشرفت و صدمه بیشتر عضو یا اندام مربوطه

 

ارائه خدمات اورژانس به ورزشکاران به مخاطره افتاده ، به صورت اولیه و پیشرفته 

 

 

 

مرکز تن نوازی :

 

تهیه پرونده بهداشتی جهت بررسی بهداشت روان و تن

 

انجام ماساژهای سالم برای افراد در هر سطح از سلامتی

 

آموزش جهت انجام تن نوازی

 

مشاوره جهت انجام ماساژ در موارد خاص و بیماریها

 

 

 

 تولید و بسته بندی گیاهان دارویی :

 

بسته بندی گیاهان دارویی براساس استانداردهای مصوب وزارت بهداشت .

 

تعیین جنس و گونه گیاهان ، تعیین مشخصات ماکروسکوپی و میکروسکوپی بخش مورد استفاده گیاه ، درصد رطوبت ، درصد اجسام خارجی آلی ،

 

کنترل واحد تولید عصاره اسانس گیاهی شامل تعیین جنس و گونه گیاهی ، کنترلهای فیزیکی عصاره یا اسانس می باشد.

 

رعایت کلیه موازین بهداشتی درخصوص نگهداری کوتاه مدت و بلند مدت گیاهان  و بسته بندی آنها .

 

رعایت کلیه موازین بهداشتی درخصوص کارکنان

 

 

 

 

 

بسته بندی فرآورده های غذایی :

 

بسته بندی فرآورده های غذایی طبق شرایط نگهداری وزارت بهداشت

 

تهیه کارت بهداشتی معتبر جهت کلیه کارکنان

 

آموزش اصول بهداشت فردی به کلیه کارکنان

 

رعایت کلیه موازین بهداشتی درخصوص نگهداری کوتاه مدت و بلند مدت مواد غذایی

 

کنترل کف ، سقف ، دیوارها و پنجره ها طبق استاندارد وزارت بهداشت

 

کنترل کیفی ، مواد اولیه ، درحال فرآوری و محصول نهایی طبق استاندارد وزارت بهداشت

 

 

 

هومیوپاتی :

 

تهیه پرونده بهداشتی برای مددجویان

 

گرفتن شرح حال کامل از مددجو و ارائه درمانهای لازم هومیوپاتی

 

پی گیری اثرات درمان  مددجو و بررسی سیر بیماری.

 

 

 

مرکزطب گیاهی :

 

تهیه پرونده بهداشتی برای مددجویان

 

گرفتن شرح حال کامل از مددجو و ارائه درمانهای لازم گیاهی

 

 ارائه اطلاعات کامل درخصوص چگونگی تاثیر دارو و عوارض آنها

 

تجویز گیاهان دارویی با توجه به مشکل مددجو

 

 

 

مرکز نگهداری از کودکان عقب مانده ذهنی :

 

نگهداری و مراقبت شبانه روزی از کودکان عقب مانده ذهنی

 

تشکیل پرونده بهداشتی برای هریک از کودکان

 

برگزاری کلاسهای آموزشی با توجه به درصد هوشی کودکان

 

برگزاری کلاسهای آموزشی جهت والدین برای چگونگی ارتباط با کودکان

 

هماهنگی با بهزیستی جهت استفاده این کودکان از امکانات

 

 

 

مرکز ارائه آموزه های بهداشتی در فروشگاه سلامت :

 

تهیه جزوات آموزشی درخصوص بیماری ها

 

آموزش چهره به چهره ( face to face ) به مددجویان درخصوص بیماری خاصشان

 

در اختیار قرار دادن آخرین اطلاعات و دانش روز به بیمار نیازمند

 

پذیرش نمایندگی از انجمن بیماریهای خاص

 

 

 

دفتر مشاوره جهت ارجاع بیمار به متخصص مربوطه :

 

گرفتن شرح حال از مددجو

 

تشکیل پرونده پزشکی جهت مددجو

 

تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه متخصصین در سطح شهر

 

پی گیری از روند صحیح ارجاع به متخصص مربوطه

 

 

 

مشاوره شغلی برای انتخاب رشته تحصیلی گروه پزشکی  :

 

شناسایی کامل تواناییها ، استعدادها ، رغبتها و محدودیتهای فردی

 

شناسایی مشاغل متعدد و آگاهی نسبت به عواملی که منجر به موفقیعت و رضایت شغلی می شود.

 

شناسایی مشاغل از جنبه های مختلف مالی ، اجتماعی و سایر محدودیتها

 

پاسخ به سوالات مطابق با نیاز فرد و جامعه

 

تهیه بولتن های حرفه ای

 
 
 

مشاوره دارویی درداروخانه ها جهت جلوگیری از تداخل دارویی :

 

بررسی تاریخچه دارویی بیمار

 

اطلاع رسانی از عوارض جانبی داروها و گزارش آنها

 

بررسی غلظت های دارویی در بیماران جهت جلوگیری از مسمومیت ها

 

مشاوره دارویی به پزشکان درخصوص دوز صحیح درمانی

 

 

 

دفاتر امین سلامت برای مشاوره تشخیص نوع بیماری :

 

گرفتن شرح حال از مددجو

 

تشکیل پرونده پزشکی جهت مددجو

 

تشکیل بانک اطلاعاتی از کلیه متخصصین در سطح شهر

 

پی گیری از روند صحیح ارجاع به متخصص مربوطه

 

 

 

درمانگاه سلامت برای افراد سالم جهت Check up :

 

تشکیل پرونده بهداشتی برای هر دوز

 

تنظیم وقت برای مراجعات منظم

 

انجام مشاوره در صورت لزوم با توجه به نتیجه آزمایشات

 

گرفتن شرح حال و تاریخچه سلامتی از فرد

 

 

 

مرکز خدمات سلامت شهرک های صنعتی  :

 

تشکیل پرونده بهداشتی جهت کاردان و پرسنل کارگاه ها و کارخانه های ؟ در شهرک های صنعتی

 

تنظیم برنامه منظم جهت Check up افراد سالم و طب کار

 

ارائه آموزشهای لازم درخصوص شرایط محیط کار ، آسیب های شغلی و توصیه های لازم

 

انجام مشاوره و ارجاع به مراجع ذیربط در صورت لزوم

 

مراقبت های دوران بارداری ، شیردهی

 

انجام واکسیناسیون

 

ارائه مشاوره جهت بیماریهای خاص بوجود آمده از تولیدات صنعتی

 

دفتر خدمات سلامت کارگاه ها – باشگاه ها – کارخانه ها :

 

تشکیل پرونده بهداشتی جهت کارگران

 

تنظیم برنامه منظم جهت Check up افراد سالم و طب کار

 

انجام مشاوره و ارجاع به مراجع ذیربط در صورت لزوم

 

ارائه مشاوره جهت بیماریهای خاص ناشی از کار

 

 

 

آزمایشگاه سیار:

 

آماده سازی کیت های آزمایش های اورژانس

 

تهیه نمونه از مددجو

 

نگهداری نمونه در شرایط استاندارد

 

اعلام نتیجه آزمایش

 

ارسال نمونه به مراکز خاص در شرایط استاندارد

 

تهیه گزارش و آرشیو نتایج

 

 

 

کلینیک تشخیص و بهبود کودکان Hyper active :

 

تشکیل پرونده بهداشتی برای کودکان مورد نظر

 

ثبت کلیه رفتارها و عکس العمل های کودکان مراجعه کننده

 

انجام مشاوره جهت درمان و رفتار با کودکان

 

آموزش به والدین جهت چگونگی رفتار با کودکان

 

برگزاری کلاسهای آموزشی برای کودکان ( ارتباط درمانی )

 

 

 

آژانس خدمات بهداشتی  :

 

برگزاری کلاسهای آموزشی بهداشتی

 

ارائه مراقبتهای بهداشتی به مددجویان متقاضی

 

ارائه کمک های اولیه در زمان بحران

 

ارائه خدمات اجتماعی به مددجویان پس از طی شدن بحران اولیه

 

ارائه خدمات اجتماعی به بی خانمان ها ، معتادان ، کودکان بی سرپرست ، ...

 

 

 

 

 

مرکز ارائه خدمات باروری و حمایتهای این دوران  :

 

آموزش و ارائه مراقبت قبل از بارداری

 

آموزش و ارائه مراقبت حین بارداری

 

آموزش و ارائه مراقبت بعد از بارداری

 

برگزاری کلاسهای آمادگی زایمان

 

آموزش تغذیه با شیرمادر

 

آموزش مراقبت از نوزاد و کودک

 

 

 

دفتر خدمات سلامت انبوه سازان :

 

تشکیل پرونده بهداشتی جهت هر کدام از کارگران

 

ارائه مشاوره طب کار به کارگران

 

نظارت بر رعایت اصول مراقبتی حین انجام کار

 

انجام مشاوره و ارجاع به مراکز دیگر در صورت لزوم

 

 

 

مراکز آموزش و ارزیابی عملکرد بهداشت کار:

 

تهیه چک لیستهای ارزیابی عملکرد بهداشت کار

 

ارائه استانداردهای بهداشت کار

 

انجام مشاوره جهت برطرف کردن مشکلات بهداشتی

 

 

 

مرکز آموزش طب کار :

 

تهیه بسته های آموزشی طب کار

 

بررسی روابط بین سلامت کارگر ، توانایی انجام کار ، شرایط کارها و محیط فیزیکی ، شیمیایی و اجتماعی محیط کار

 

مشاوره جهت درمان و پیشگیری از بیماریها و صدمات مرتبط با کار

 

پی گیری درمان کارگران

 

ارجاع به مدد کار اجتماعی در صورت لزوم

 

 

 

 

 

مرکز  نقلیه  حمل متوفی :

 

تهیه چند دستگاه خودرو مجهز به تجهیزات و تشریفات حمل متوفی با رعایت موازین بهداشتی

 

 

 

 

 

مرکز اتوکلاو و استریل پسمانده های پزشکی  :

 

عقد قرارداد با بیمارستانها یا مراکز تولید پسمانده های پزشکی

 

جداسازی پسمانده های نوک تیز و برنده

 

استریل پسمانده های پزشکی جدا شده در شرایط استاندارد

 

تحویل پسمانده های استریل شده به مرکز جمع آوری و دفع زباله های شهرداری  یا امحاء آن به روش بهداشتی و مناسب

 

 

 

دفتر مشاوره حقوق پزشکی  :

 

تهیه بانک اطلاعاتی از کلیه قوانین و مقررات مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

انجام مشاوره  حقوقی جهت کلیه مراجعین

 

بررسی کلیه مستندات پرونده

 

تطبیق یکی از قوانین یا تبصره های آن جهت حل مشکل پزشکی

 

تنظیم دفاعیه در صورت لزوم

 

ارتباط با مراجع قضایی ، نظام پزشکی و نظام پرستاری

 

 

 

دفاتر مشاوره کارآفرینی :

 

تهیه بانک اطلاعاتی از مشاغل نو

 

شناسایی کامل توانائیها ، استعدادها ، رغبتهای فردی

 

انجام مشاوره جهت تدوین پروسه های کارآفرینی

 

برگزاری کلاسهای آموزشی

 

 

 

دفتر خدمات سلامت بنادر  :

 

تشکیل پرونده بهداشتی جهت مددجویان

 

انجام مشاوره و ارجاع به مراجع ذیربط در صورت لزوم

 

آموزش بهداشتی فردی و طب کار برای کارگران بنادر مطابق با نیاز

 

انجام اقدامات اولیه لازم قبل از ارجاع

 

 

 

دفتر خدمات سلامت کشتیها :

 

تشکیل پرونده بهداشتی جهت هریک از کارگران مقیم در کشتی

 

معاینه منظم هر یک از کارگران طبق برنامه تنظیم شده

 

آموزش بهداشت فردی و طب کار برای کارگران کشتیها

 

انجام اقدامات اولیه لازم  و درمانی برای حادثه دیدگان

 

ارائه درمانهای لازم به بیماران

 

 

 

 

 

کارشناس تغذیه سالن های غذا خوری :

 

تهیه چک لیست جهت نظارت بر کار کارگران آشپزخانه

 

ارائه توصیه های تغذیه ای متناسب هر یک از مراجعین

 

تشکیل پرونده بهداشتی برای هر یک از کارگران آشپزخانه

 

نظارت بر رعایت نکات بهداشتی توسط هر یک از کارگران

 

نظارت بر بهداشت اماکن سرو غذا

 

نظارت بر مواد اولیه تهیه شده از نظر بهداشتی

 

نظارت بر تهیه غذا در آشپزخانه جهت رعایت نکات بهداشتی

 

 

 

مرکز خدمات بهداشت محیط و مبارزه با جانوران موذی :

 

پایش مستمر بهداشت اماکن

 

مبارزه با جانواران موذی دراماکن با نظارت کارشناسان بهداشت محیط

 

آموزش بهداشت به کارکنان اماکن

 

ارائه پیشنهادات و راهکارهای بهداشتی و همکاری با مدیریت ها ذیربط جهت بهداشتی نمودن اماکن

 

 

 

 

 

آمبولانس ویژه دندانپزشکی  :

 

انجام اقدامات اورژانس دندانپزشکی در محل

 

ارائه خدمات ویژه دندانپزشکی بصورت شبانه روزی

 

تهیه آمار از فعالیت ها به طور ماهیانه

 

در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه ، موظف به همکاری با دانشگاهها هستند.

 
نشانی مطلب در وبگاه دفتر کارآفرینی دانشگاه:
http://goums.ac.ir/find.php?item=54.5265.4678.fa
برگشت به اصل مطلب