مشاوران جوان- ارتقاء فرهنگ سلامت
ساختار سازمانی و شرح وظایف کارگروه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۵/۱۳ | 

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک / رشته تحصیلی

پست الکترونیک

شماره تماس

AWT IMAGE

مریم هاشمی نسب

مسئول کارگروه

ارتقاء فرهنگ سلامت

کارشناسی ارشد / روانشناسی

hasheminasab1360@gmail.com

09113263611

ملیحه مهدوی

عضو کارگروه

ارتقاء فرهنگ سلامت

کارشناسی / بهداشت عمومی

mahdavi.maliheh59@gmail.com

09119618400


شرح وظایف کارگروه

۱ - کسب آگاهی و اطلاع از آخرین اطلاعات مربوط به شاخص های کشوری و استانی حوزه سلامت

۲ - جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مرتبط به منظور شناسایی و اولویت بندی چالش ها و مشکلات حوزه سلامت و آسیب شناسی آنها و ارایه راهکارهای اجرایی مناسب جهت حل آنها به کارگروه

۳ - همکاری با کارگروه در خصوص طراحی و تدوین برنامه های جامع حوزه سلامت استان

۴ - ارایه راهکارهای مناسب در زمینه گسترش همکاری های بین بخشی و مشارکت مردمی

۵ - بررسی نیازهای سلامت استان و تعیین الویت با توجه به نیازهای شهرستان و استان

۶ - برقراری ارتباط، حفظ و استمرار همکاری با مراکز علمی و تحقیقاتی و بانک های اطلاعاتی

نشانی مطلب در وبگاه مشاوران جوان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=51.6979.8956.fa
برگشت به اصل مطلب